فهرست مقالات


مطالعات ترجمه، 1396، جلد ۱۵، شماره ۶۰
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ شیوه‌‌های واژه‌‌گزینی در ترجمۀ مجاز حذف و زیاده در آیات قران کریم 1401/2/15 - Get XML Data ۳ بار
۲ بررسی برگردان اسلوب تأکیدی قصر با نفی (لا) و استثناء (إلّا) در برخی ترجمه‌های انگلیسی قرآن بر اساس روش هم‌ارزی ساختاری هاوس 1401/2/15 - Get XML Data ۱ بار
۳ استعاره در غزلیات حافظ از منظر ترجمه‌های عربی آن به قلم الشواربی و شبلی 1401/2/15 - Get XML Data ۳ بار
۴ بررسی تبادل بینافرهنگی ایرانی-ارمنی-عربی و نقش ترجمه 1401/2/15 - Get XML Data ۱۰ بار
۵ بررسی مقابله‌‌ای توصیف در داستان زال و رودابۀ شاهنامه و ترجمۀ عربی بنداری اصفهانی 1401/2/15 - Get XML Data ۲ بار
۶ تصحیح دانشجومحور ترجمه و صحت ترجمه: مطالعه‌‌ای بر دانشجویان کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی 1401/2/15 - Get XML Data ۳ بار
۷ رابطۀ بین تیپ شخصیتی و میزان پیشرفت دانشجویان ایرانی مقطع کارشناسی در ترجمۀ شفاهی همزمان 1401/2/15 - Get XML Data ۱ بار
۸ مداخله مترجم و ساختار روایت 1401/2/15 - Get XML Data ۳ بار
۹ پیدایش میدان ترجمۀ نمایشنامه در ایران: رویکرد جامعه‌‌شناختی 1401/2/15 - Get XML Data ۲ بار
۱۰ راهبرد‌های ممیزی در داستان‌های کودک از انگلیسی به فارسی 1401/2/15 - Get XML Data ۳ بار
۱۱ بررسی مقابله‌‌ای کیفیت ترجمۀ فارسی گوگل ترنسلیت و اس دی ال 1401/2/15 - Get XML Data ۴ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه