فهرست مقالات


مطالعات ترجمه، 1400، جلد ۱۹، شماره ۷۵
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ روش‌های ترجمۀ مجاز در «مثنوی معنوی»: ارتقاء الگوی لارسِن (۱۹۸۴) 1401/2/15 - Get XML Data ۰ بار
۲ جستاری دربارۀ حوزه‌های معنایی مصادیق سوء تعبیر در اصل و برگردان فارسی رمان «ناتور دشت» و راهبردهای برگردان آن‌ها 1401/2/15 - Get XML Data ۰ بار
۳ مقاومت ترجمانی و نهضت مشروطه: مطالعۀ موردی «رسالۀ یک کلمه» و جمعیت‌های روایی مشروطه‌طلب 1401/2/15 - Get XML Data ۰ بار
۴ ارتباط بین هشت مولفۀ هوش‌های چندگانه و عملکرد دانشجویان دختر و پسر در ترجمۀ شفاهی پیاپی در ایران 1401/2/15 - Get XML Data ۰ بار
۵ رویکردی اجتماعی-تاریخی از منظر شرق‌شناسی به ترجمه‌های اروپایی شاهنامه فردوسی 1401/2/15 - Get XML Data ۰ بار
۶ اجزاء توانش ترجمه: روش تجزیه‌وتحلیل شغل 1401/2/15 - Get XML Data ۰ بار
۷ بررسی کمّی و کیفی ترجمۀ عناوین رمان‌های انگلیسی به فارسی 1401/2/15 - Get XML Data ۰ بار
۸ مفهوم ازدواج در ترجمۀ لارن مارگو 1401/2/15 - Get XML Data ۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه