فهرست مقالات


تعلیم و تربیت استثنائی، 1399، جلد ۲، شماره ۱۶۰
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ مــــــقــایـســۀ اثــر بازی‌ اصــــلاحــی در آب و خــشـکــی بر کـــوژپـشـــــتـــی و دامــنۀ دورکرد مفصل شانۀ کودکان پسر با کم‌توانی هوشــی 1401/2/15 - Get XML Data ۲ بار
۲ تأثیر حضور کودک با اختلال نافرمانی مقابله‌ای بر کیفیت روابط اعضا‌ی خانواده با یکدیگر 1401/2/15 - Get XML Data ۳ بار
۳ رویکرد الگویابی معادلات ساختاری در تبیین تأثیر فشار شغلی با میانجی‌گری اشتیاق شغلی بر بهزیستی روان‌شناختی مــربیان مـراکز اختلال‌ یادگـیری ویژه 1401/2/15 - Get XML Data ۲ بار
۴ ارزیابی و مداخله در فرایند سازگاری خـانواده‌های کودکان با نیازهای ویژه: مــعرفـی الگوی دوگانۀ «ای بی سی ایکس» 1401/2/15 - Get XML Data ۳ بار
۵ اثربخـــشی داســـــتان‌های اجتــــمــــاعـــی با روش الگـــودهـــی ویــدئویـــــــی بر مهارت‌های ارتباطی کودکان با اختلال طیف اُتیسم 1401/2/15 - Get XML Data ۳ بار
۶ طراحی فضاهای یادگیری برای کودکان با اختلال طیف اُتیسم 1401/2/15 - Get XML Data ۳ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه