فهرست مقالات


تحقیقات نظام سلامت، 1391، جلد ۸، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ اثر نمایه گلایسمیک رژیم غذایی بر عملکرد ورزشی ورزشکاران 1400/12/19 - Get XML Data ۰ بار
۲ اثرات باقی‌مانده نانولوله‌های کربنی مورد استفاده در تصفیه فاضلاب بر روی سلامتی انسان 1400/12/19 - Get XML Data ۰ بار
۳ مروری بر انواع خودکشی از دیدگاه سلامت 1400/12/19 - Get XML Data ۰ بار
۴ بررسی آلودگی میکروبی دکمه‌‌‌های آسانسور در دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1400/12/19 - Get XML Data ۰ بار
۵ بررسی ارتباط شاخص توده بدنی و حاملگی ناخواسته در زنان 1400/12/19 - Get XML Data ۰ بار
۶ شناسایی گونه‌های میکروبی هوازی تجزیه‌کننده بی‌فنیل‌های چند کلره 1400/12/19 - Get XML Data ۰ بار
۷ تعیین پروفایل لیپیدها و آپولیپو پروتئین‌های سرم در دانش‌آموزان دختر مدارس ابتدایی شهرستان خمینی‌شهر در مقایسه با مقادیر مرجع و وضعیت تغذیه‌ای آن‌ها 1400/12/19 - Get XML Data ۰ بار
۸ بررسی ارتباط سلامت عمومی با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1400/12/19 - Get XML Data ۰ بار
۹ تجربیات و دیدگاه‌های زنان و متخصصان زنان و زایمان در خصوص انتخاب روش زایمان: یک مطالعه کیفی 1400/12/19 - Get XML Data ۰ بار
۱۰ عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان بیمارستان‌های آموزشی- درمانی شهر همدان 1400/12/19 - Get XML Data ۰ بار
۱۱ ارزیابی پتانسیل خورندگی و یا رسوب‌گذاری در منابع تأمین، مخزن و شبکه توزیع آب شهر کیان (استان چهارمحال و بختیاری) با استفاده از دو شاخص لانژلیه و رایزنر 1400/12/19 - Get XML Data ۰ بار
۱۲ بررسی کاربرد فرایندهای انعقاد و اسید کراکینگ در بهبود قابلیت تجزیه بیولوژیکی فاضلاب صنعت روغن‌کشی زیتون 1400/12/19 - Get XML Data ۰ بار
۱۳ عوامل مؤثر بر آگاهی، نگرش و عملکرد محققین دانشگاه علوم پزشکی گلستان در مورد انتقال دانش حاصل از پژوهش 1400/12/19 - Get XML Data ۰ بار
۱۴ بررسی ارتباط بین سلامت ‌معنوی با استرس، اضطراب و برخی متغیرهای جمعیت‌شناختی زنان مبتلا به سرطان‌ سینه مراجعه کننده به مرکز درمانی تخصصی سرطان اصفهان 1400/12/19 - Get XML Data ۰ بار
۱۵ تحلیل ارتباط بین میزان فلزات سنگین در نمونه‌های آب و رسوب تالاب انزلی 1400/12/19 - Get XML Data ۰ بار
۱۶ آگاهی و نگرش زنان باردار نخست‌زای مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهری سمیرم در خصوص روش‌های زایمان: یک مطالعه مقطعی 1400/12/19 - Get XML Data ۰ بار
۱۷ ارتباط بین ظرفیت حمل بار به روش NIOSH و خطر بروز اختلالات اسکلتی- عضلانی به روش Rapid upper limb assessment (RULA) در کارکنان سازمان بهزیستی شهر اصفهان 1400/12/19 - Get XML Data ۰ بار
۱۸ بررسی کارایی تصفیه‌خانه فاضلاب شرق اصفهان در دستیابی به شاخص انگلبرگ 1400/12/19 - Get XML Data ۰ بار
۱۹ ارزیابی عملکرد سه منعقد کننده مختلف جهت تصفیه شیرابه کارخانه کمپوست اصفهان 1400/12/19 - Get XML Data ۰ بار
۲۰ مقایسه کفش‌های طبی با شاخص‌های ارگونومی و بررسی تأثیر این کفش‌ها بر عملکرد و کاهش دردهای عضلانی 1400/12/19 - Get XML Data ۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه