فهرست مقالات


تحقیقات نظام سلامت، 1392، جلد ۹، شماره ۱۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ مروری بر انواع مطالعات مروری در حوزه سلامت 1400/12/19 - Get XML Data ۰ بار
۲ نقاط کور در برنامه اعتباربخشی 1400/12/19 - Get XML Data ۰ بار
۳ بررسی نقش اوقات فراغت مبتنی بر فعالیت های بدنی بر سرمایه اجتماعی(هنجارهای اجتماعی، مشارکت) اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1400/12/19 - Get XML Data ۰ بار
۴ بررسی آگاهی، خطر درک شده و قصد رفتاری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در خصوص هپاتیت B، سال ۱۳۹۱ 1400/12/19 - Get XML Data ۰ بار
۵ بهینه سازی فرایند فنتون جهت حذف کل کربن آلی از محیط آبی حاوی آنتی بیوتیک آموکسی سیلین با استفاده از روش آماری تاگوچی 1400/12/19 - Get XML Data ۰ بار
۶ شیوع بارداری ناخواسته و برخی عوامل مرتیط با آن در بین استفاده‌کنندگان روش منقطع پیشگیری از بارداری در مراکز بهداشتی –درمانی شهرستان گرگان در سال ۱۳۸۹ 1400/12/19 - Get XML Data ۰ بار
۷ ارزیابی پرتو فرابنفش تابش شده از لامپ‌های فلورسنت فشرده (کم مصرف) 1400/12/19 - Get XML Data ۰ بار
۸ ارتباط‌ سنجی سرمایه اجتماعی درک‌شده و عوامل مرتبط با آن در کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری تهران 1400/12/19 - Get XML Data ۰ بار
۹ بررسی ارتباط بین حمایت اجتماعی و مذهبی درک شده با وضعیت سلامت زنان و مردان سالمند 1400/12/19 - Get XML Data ۰ بار
۱۰ ارزیابی گروه های شغلی و توانایی کارکنان با استفاده از شاخص فشار نسبی (RSI) و شاخص توانایی کار(WAI) 1400/12/19 - Get XML Data ۰ بار
۱۱ اپیدمیولوژی خودکشی در استان بوشهر سال ۱۳۸۸ 1400/12/19 - Get XML Data ۰ بار
۱۲ بررسی آلودگی صدای کوره بلند در یک صنعت فولاد به منظور کنترل صدا 1400/12/19 - Get XML Data ۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه