فهرست مقالات


بیماری های پستان، 1399، جلد ۱۳، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ تاثیر ماساژ بازتابی کف پا بر نیاز به اوپیوئید و درد ناشی از جراحی ماستکتومی در مبتلایان به سرطان پستان رادیوتراپی شده: کارآزمایی بالینی تصادفی شده 1400/12/19 - Get XML Data ۰ بار
۲ اثر استفاده از کلاه سرد بر ریزش موی ناشی از شیمی‌درمانی در بیماران مبتلا به سرطان پستان: یک مطالعه تجربی در تهران 1400/12/19 - Get XML Data ۰ بار
۳ اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی و الگوهای ارتباطی بیماران مبتلا به سرطان پستان و همسران آنها 1400/12/19 - Get XML Data ۰ بار
۴ اثربخشی درمان شناختی- رفتاری یکپارچه ‌شده با ذهن آگاهی بر کاهش دردهای سرطانی بیماران مبتلا به سرطان پستان 1400/12/19 - Get XML Data ۰ بار
۵ اثر ۱۰ هفته تمرین هوازی تداومی بر حجم تومور و بیان ژن‌های IGF-۱، AKT و mTORC۱ میوکارد موش مبتلا به سرطان پستان 1400/12/19 - Get XML Data ۰ بار
۶ تأثیر هشت هفته تمرین تناوبی دایره ای با شدت بالا بر سطوح سرمی BDNF و TNF-α و توان هوازی زنان نجات یافته از سرطان پستان: کارآزمایی بالینی تصادفی شده 1400/12/19 - Get XML Data ۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه