فهرست مقالات


بیماری های پستان، 1399، جلد ۱۳، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی عوامل موثر بر عود بیماری در مبتلایان به سرطان پستان با استفاده از مدل شفا یافته ناآمیخته پواسن بتا وایبل 1400/12/19 - Get XML Data ۰ بار
۲ تحلیل بقای بیماران مبتلا به سرطان پستان با یک مدل چندحالتی 1400/12/19 - Get XML Data ۰ بار
۳ عوامل موثر بر انجام رفتار خودآزمایی پستان در زنان خانه‌ دار شهر بیرجند بر اساس الگوی فرانظری 1400/12/19 - Get XML Data ۰ بار
۴ اثر سایتوتوکسیک برومواستیک اسید بر رده سلول سرطانی MCF۷ و آنالیز بیان ژن‌ های مرتبط با آپاپتوز 1400/12/19 - Get XML Data ۰ بار
۵ کاهش تحلیل بافت کبد به دنبال تمرین تناوبی شدید از طریق سرکوب مسیر سیگنالی آپوپتوز در موش های ماده حامل تومور پستان 1400/12/19 - Get XML Data ۰ بار
۶ تاثیر تمرین استقامتی به همراه مکمل یاری کورکومین بر سطوح پروتئینی VEGF-A و بیان ژن VEGF-r در بافت سرطان موش‌ های ماده مبتلا به سرطان پستان 1400/12/19 - Get XML Data ۰ بار
۷ ماستیت گرانولوماتوز، زمان مناسب برای تغییر رویکرد درمانی 1400/12/19 - Get XML Data ۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه