فهرست مقالات


بیماری های پستان، 1400، جلد ۱۴، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ کووید-۱۹ و سرطان پستان 1400/12/19 - Get XML Data ۰ بار
۲ روند و پیش بینی سری زمانی بروز سرطان پستان در استان قزوین از سال ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۹۵ 1400/12/19 - Get XML Data ۰ بار
۳ مقایسه روش‌ های انباشت تصادفی بقا در حضور ریسک‎های رقابتی و مدل‌ های رگرسیون در تعیین عوامل خطر مرگ در بیماران مبتلا به سرطان پستان در مرکز مهدیه همدان 1400/12/19 - Get XML Data ۰ بار
۴ تجربه زیسته زنان از زنانگی بعد از ماستکتومی و درمان؛ یک مطالعه کیفی 1400/12/19 - Get XML Data ۰ بار
۵ شناسایی ژن های مرتبط با پیش‌ آگهی در سرطان پستان Her۲-enriched با استفاده از تجزیه و تحلیل شبکه هم‌ بیانی ژنی 1400/12/19 - Get XML Data ۰ بار
۶ ساخت و مشخصه‌ یابی نانوذرات لیپوزومال حاوی عصاره هیدروالکلی Artemisia Absinthium و بررسی سمیت آن بر رده سلولی MCF-۷ سرطان پستان 1400/12/19 - Get XML Data ۰ بار
۷ کاهش بیان mRNA پروهیبیتین ۲ در بافت توموری سرطان پستان 1400/12/19 - Get XML Data ۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه