فهرست مقالات


طب جانباز، 1399، جلد ۱۲، شماره ۴
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ اثربخشی آموزش مجازی خودمراقبتی مرتبط با بیماری کووید-۱۹ بر امید به زندگی مادران باردار 1400/12/18 - Get XML Data ۰ بار
۲ تاثیر افزودن مراقبت معنوی به درمان‌های معمول بر روند بهبودی بیماران بستری مبتلا به کووید-۱۹: کارآزمایی بالینی تصادفی 1400/12/18 - Get XML Data ۰ بار
۳ تحلیل محتوای سامانه‌ها و اَپ‌های ایرانی سلامت‌محور کووید-۱۹ 1400/12/18 - Get XML Data ۰ بار
۴ روایی و پایایی مقیاس وسواس ناشی از کووید-۱۹ 1400/12/18 - Get XML Data ۰ بار
۵ افسردگی، اضطراب و استرس خانواده پرستاران در پاندمی کووید-۱۹؛ مطالعه موردی بیمارستان‌های تربت حیدریه 1400/12/18 - Get XML Data ۰ بار
۶ کووید-۱۹: نقش بالقوه کمبود ریزمغذی‌ها، تغییرات اقلیمی جهانی و اختلال عملکرد سیستم ایمنی 1400/12/18 - Get XML Data ۰ بار
۷ اثرات تمرینات ورزشی بر بهبود سیستم ایمنی سالمندان در دوره بیماری کووید-۱۹: مطالعه مروری سیستماتیک 1400/12/18 - Get XML Data ۰ بار
۸ بیماری کووید-۱۹ در سالمندان و بیماران با بیماری های جسمی 1400/12/18 - Get XML Data ۰ بار
۹ Designing a Perceptual-Motor Training Package and Evaluating its Effectiveness on Motor Skills of Children with Visual Impairment during COVID-19 Epidemic 1400/12/18 - Get XML Data ۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه