فهرست مقالات


تحقیقات نظام سلامت، 1389، جلد ۶، شماره ۵؛ ۱۳۸۹
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ مروری بر نیترات در آب آشامیدنی و اثرات بهداشتی آن با تأکید بر اثرات سرطان‌زایی آن در انسان 1399/4/22 - Get XML Data ۲۹ بار
۲ بررسی تأثیر روان‌آب‌ها و پساب تصفیه‌خانه فاضلاب بر پارامترهای کیفی آب رودخانه زاینده رود 1399/4/22 - Get XML Data ۲۸ بار
۳ بررسی و مقایسه تجمع فلزات سنگین در آب و خاک و گیاه تالاب بین‌المللی گاوخونی در سال‌های ۸۵-۱۳۸۱ 1399/4/22 - Get XML Data ۳۶ بار
۴ بررسی کمیت و کیفیت مواد زائد جامد صنعتی (مطالعه موردی: استان چهارمحال و بختیاری در سال ۱۳۸۸) 1399/4/22 - Get XML Data ۲۹ بار
۵ بررسی امکان افزایش کارایی عملکرد سیستم بدون تماس پرتوتابی فرابنفش در گندزدایی آب آشامیدنی 1399/4/22 - Get XML Data ۲۹ بار
۶ بررسی آلودگی میکروبی بیمارستان امام صادق (ع) شهرستان دلیجان در سال ۱۳۸۹ 1399/4/22 - Get XML Data ۲۸ بار
۷ بررسی میزان غلظت نیترات و نیتریت در چاه‌های آب شرب روستاهای اطراف شهرک صنعتی شهر ارومیه 1399/4/22 - Get XML Data ۳۱ بار
۸ بررسی کیفیت شیمیایی و وضعیت کلرزنی آب آشامیدنی روستاهای شهرستان کاشان 1399/4/22 - Get XML Data ۳۰ بار
۹ بررسی کیفیت میکروبی آب آشامیدنی روستاهای شهرستان کاشان و نقش شرکت آب و فاضلاب روستایی در بهبود آن 1399/4/22 - Get XML Data ۲۸ بار
۱۰ مدیریت مواد زائد جامد صنعتی تولیدی در شهرک صنعتی بروجن 1399/4/22 - Get XML Data ۲۷ بار
۱۱ بررسی کیفیت شیمیایی آب زیرزمینی منطقه سجاد شهرستان زرین‌‌‌شهر 1399/4/22 - Get XML Data ۳۴ بار
۱۲ بررسی میزان بازدارندگی روغن‌های حاوی بی فنیل‌های چند کلره (PCBs) بر روی بیومس بی‌هوازی به روش آزمون فعالیت متان‌سازی ویژه (SMA) 1399/4/22 - Get XML Data ۲۹ بار
۱۳ حذف کروم شش ظرفیتی از پساب شبیه‌سازی شده صنایع آبکاری توسط نانو ذرات مگهمایت 1399/4/22 - Get XML Data ۳۰ بار
۱۴ بررسی کارایی بیوراکتور غشایی (MBR) از نوع صفحه‌ای (Flat sheet) در تصفیه بیولوژیکی فاضلاب شهری تصفیه‌خانه جنوب اصفهان در مقیاس پایلوت 1399/4/22 - Get XML Data ۲۸ بار
۱۵ حذف نیترات از آب با استفاده از جاذب گرانول هیدروکسید فریک 1399/4/22 - Get XML Data ۳۰ بار
۱۶ تأثیر آنتی‌بیوتیک‌ها بر فعالیت متان‌سازی ویژه بیومس بی‌هوازی 1399/4/22 - Get XML Data ۲۹ بار
۱۷ عملکرد سیستم زلال‌ساز اکسیلاتور در حذف کدورت 1399/4/22 - Get XML Data ۲۹ بار
۱۸ بررسی راندمان حذف سیلیکا آئروژل اصلاح شده در حذف فلزات سنگین از محلول‌های آبی 1399/4/22 - Get XML Data ۳۱ بار
۱۹ برآورد میزان فعالیت واحدهای صنعتی در زمینه بازیافت در منطقه 1399/4/22 - Get XML Data ۲۹ بار
۲۰ بررسی پهنه‌بندی پسماند صنعتی و شهری در سطح استان اصفهان 1399/4/22 - Get XML Data ۳۴ بار
۲۱ بررسی کارایی سیستم رآکتور بی هوازی بیوفیلمی پر و خالی شونده بطور متوالی 1399/4/22 - Get XML Data ۳۴ بار
۲۲ کاربرد نانو‌ذرات اکسید نیکل به عنوان یک جاذب کارآمد برای حذف رنگ از پساب‌های سنتتیک 1399/4/22 - Get XML Data ۲۹ بار
۲۳ تأثیر وضعیت تحصیلی مدیران بر شاخص‌های بهداشتی مراکز خدمت‌رسان به زائران 1399/4/22 - Get XML Data ۲۹ بار
۲۴ اندازه‌گیری غلظت رادیونوکلئید مصنوعی در نمونه‌های آب و رسوبات رودخانه اروندرود 1399/4/22 - Get XML Data ۳۰ بار
۲۵ تأثیر بازدارندگی آنتی‌بیوتیک‌های آمپی‌سیلین و جنتامایسین بر میزان متان‌سازی بیومس بی‌هوازی 1399/4/22 - Get XML Data ۳۴ بار
۲۶ بررسی کیفیت شیمیایی آب‌های زیر‌زمینی در مجاورت محل دفن زباله شهر یزد در سال ۱۳۸۸ 1399/4/22 - Get XML Data ۲۸ بار
۲۷ مواد زائد الکترونیکی، چالشی نوظهور در عرصه مدیریت بهداشت محیط کشور 1399/4/22 - Get XML Data ۳۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه