فهرست مقالات


پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، 1399، جلد ۱۲، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ تعیین متغیرهای تبیین‌کنندۀ بازاریابی داخلی در فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از مدل بانسال 1399/4/17 - Get XML Data ۳۳ بار
۲ تغییرپذیری ویژگی‌های ابعادی- ساختاری استخوانی موش‌های صحرایی نر ناشی از تمرین تناوبی با شدت بالا 1399/4/17 - Get XML Data ۴۷ بار
۳ رابطۀ مهارت‌های ارتباطی و سبک‌های مذاکره با میزان تعارض در کارشناسان تربیت بدنی دانشگاه آزاد 1399/4/17 - Get XML Data ۳۷ بار
۴ تأثیر موسیقی تند بر پاسخ عملکرد بی‌هوازی ورزشکاران زن و مرد جوان 1399/4/17 - Get XML Data ۴۲ بار
۵ بررسی عوامل بازدارنده مشارکت در فعالیت‌های ورزشی بیماران دیابتی شهر ارومیه 1399/4/17 - Get XML Data ۳۳ بار
۶ مقایسۀ تغییرات متابولیکی بازیکنان مرکزی و پیرامونی در مسابقۀ بسکتبال با استفاده از متابولومیکس 1399/4/17 - Get XML Data ۳۷ بار
۷ طراحی مدل سردرگمی مشتریان در انتخاب تجهیزات ورزشی پیرو 1399/4/17 - Get XML Data ۳۳ بار
۸ تأثیر دوازده هفته تمرین تناوبی با شدت بالا و تداومی با شدت بالا بر مقادیر VEGF، PEDF و PAI-۱ بافت چربی احشایی و زیر پوستی رت‌های تغذیه‌شده با رژیم غذایی پرچرب 1399/4/17 - Get XML Data ۴۷ بار
۹ بررسی عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران زن در استادیوم‌های فوتبال 1399/4/17 - Get XML Data ۳۹ بار
۱۰ تأثیرات تمرینات تناوبی شدید (HIIT)، مقاومتی و استقامتی بر مقدار عامل رشد شبه‌انسولینی-۱ و بیان miRNA-۱ و miRNA-۱۳۳a سرمی و عملکرد جسمانی مردان ورزشکار 1399/4/17 - Get XML Data ۴۸ بار
۱۱ شناسایی عوامل مؤثر بر رویش شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزۀ ورزش 1399/4/17 - Get XML Data ۳۲ بار
۱۲ تأثیر ریکاوری در آب و ریکاوری فعال بر شاخص‌های آسیب عضلانی پس از مسابقه در فوتبالیست‌های نخبه 1399/4/17 - Get XML Data ۳۷ بار
۱۳ تأثیر جامعه‌پذیری سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با درنظر گرفتن نقش میانجی تناسب فرد – محیط 1399/4/17 - Get XML Data ۳۹ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه