فهرست مقالات


پژوهش های تولیدات دامی، 1399، جلد ۱۱، شماره ۲۸
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی تأثیر مخمر غنی از مانان الیگوساکارید و سین بیوتیک بر عملکرد رشد، فراسنجه های خونی و ویژگی های لاشه بره های نر زل در زمان از شیرگیری 1399/4/17 - Get XML Data ۶۰ بار
۲ اثر آفلاتوکسین B۱ بر قابلیت هضم و فراسنجه‌های تخمیری شکمبه ای جیره غذایی گوسفند در شرایط آزمایشگاهی 1399/4/17 - Get XML Data ۳۸ بار
۳ تاثیر پروبیوتیک و عصاره گیاهی بر عملکرد رشد، فراسنجه های بیوشیمیایی خون، سیستم ایمنی و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی 1399/4/17 - Get XML Data ۴۰ بار
۴ اثر مخمر ساکارومایسس سرویسیه و منوگلیسریدهای بوتیرات بر عملکرد رشد، فراسنجه های خونی و قابلیت هضم مواد مغذی در گوساله های شیرخوار هلشتاین 1399/4/17 - Get XML Data ۳۴ بار
۵ اثر منبع فیبر و سطح ترئونین جیره بر عملکرد رشدی، قابلیت هضم مواد مغذی و خصوصیات شیرابه‌ گوارشی جوجه‌های گوشتی طی دوره‌ ۲۴ روزه 1399/4/17 - Get XML Data ۴۶ بار
۶ اثرات استفاده از دانه آمارانت خام و اتوکلاو شده در جیره مرغهای تخم گذار بر عملکرد تولید و صفات کیفی تخم مرغ 1399/4/17 - Get XML Data ۴۵ بار
۷ اثر هم خونی بر برآورد فراسنجه های ژنتیکی صفات اقتصادی در گوسفندان توده مغانی 1399/4/17 - Get XML Data ۵۳ بار
۸ اثرات عصاره برگ و روغن زیتون بر عملکرد رشد، ریخت‌شناسی ایلئوم و گوارش پذیری مواد مغذی در بلدرچین ژاپنی 1399/4/17 - Get XML Data ۴۱ بار
۹ اندازه گیری و گسترش مدل های پیش‌بینی میزان انرژی قابل سوخت و ساز نمونه های ذرت جمع آوری شده از کارخانه های خوراک طیور ایران با استفاده از معادلات رگرسیونی 1399/4/17 - Get XML Data ۵۱ بار
۱۰ برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات زنده مانی و وزن تولد در گوسفند مغانی 1399/4/17 - Get XML Data ۴۲ بار
۱۱ بررسی تأثیر نانوذرات نقره پوشش داده شده بر زئولیت بر عملکرد، مورفولوژی روده و جمعیت میکروبی دستگاه گوارش جوجه های گوشتی در شرایط تنش گرمایی 1399/4/17 - Get XML Data ۳۷ بار
۱۲ استفاده از پرتوتابی گاما برای افزایش تحرک و زنده مانی اسپرم گاو پس از انجماد و یخ گشایی 1399/4/17 - Get XML Data ۴۸ بار
۱۳ تاثیر شکل فیزیکی خوراک بر عملکرد و پاسخ های ایمنی جوجه‎های گوشتی تحت تنش القایی با تتراکلریدکربن 1399/4/17 - Get XML Data ۳۵ بار
۱۴ بررسی عملکرد پروتئین‌های پیش بینی شده از داده‌های RNA-Seq در گاوهای نژاد هلشتاین و کلیستانی 1399/4/17 - Get XML Data ۳۲ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه