فهرست مقالات


مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران، 1399، جلد ۹، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ رابطۀ کار خانگی و تحصیلات زوجین در مناطق شهری ایران 1399/4/17 - Get XML Data ۳۹ بار
۲ تحلیل اجتماعی عادت مصرف انرژی با تأکید بر مصرف گاز خانگی 1399/4/17 - Get XML Data ۲۵ بار
۳ کاربست تجربی نظریۀ رفتار برنامه‌ریزی شده در تبیین رفتار چشم و هم‌چشمانۀ زنان متأهل شهر یزد 1399/4/17 - Get XML Data ۲۴ بار
۴ تحلیل روند تقاضای اجتماعی برای تحصیل در رشته دانشگاهی «آموزش عالی» 1399/4/17 - Get XML Data ۳۳ بار
۵ صنعت فرهنگ و تلویزیون در ایران: تحلیل انتقادی برنامۀ «ماه عسل» 1399/4/17 - Get XML Data ۲۳ بار
۶ تفسیر نابردباری اجتماعی از منظر نخبگان دانشگاهی و ارائۀ مدل نظری 1399/4/17 - Get XML Data ۲۳ بار
۷ فضای کنشی درون خانواده و رضایت از زندگی زناشویی (مورد مطالعه: زنان متأهل شهر ارومیه) 1399/4/17 - Get XML Data ۲۵ بار
۸ تحول معنایی خانواده در اسناد قانون توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1399/4/17 - Get XML Data ۲۸ بار
۹ تحلیل جامعه‌شناختی روایت زنان ایرانی ازدواج‌کرده با اتباع خارجی افغان و عراقی 1399/4/17 - Get XML Data ۲۳ بار
۱۰ جرم حکومتی؛ رویکردی نوین در تحلیل آسیب‌های اجتماعی (مورد مطالعه: کودکان خیابانی شهر تهران) 1399/4/17 - Get XML Data ۲۷ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه