فهرست مقالات


مطالعات مدیریت ورزشی، 1399، جلد ۱۲، شماره ۶۰
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ شناسایی مؤلفه‌ها و سطوح اقتصاد دانش‌بنیان در ورزش (رویکردی کیفی) 1399/4/17 - Get XML Data ۵۱ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه