فهرست مقالات


مطالعات جغرافیای مناطق خشک، 1398، جلد ۱۰، شماره ۳۸
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی سرعت آستانه‌ی فرسایش بادی و تأثیرپذیری آن از خصوصیات خاک در کانون‌های تولید گردوغبار استان البرز 1399/4/17 - Get XML Data ۴۲ بار
۲ آنالیز و روندیابی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای (محدوده‌ی مطالعاتی: فهرج تا ارگ جدید بم) 1399/4/17 - Get XML Data ۳۶ بار
۳ آنالیز وضعیت بیلان منابع آب زیرزمینی به منظور بررسی تنش واردشده بر آبخوان در مناطق خشک 1399/4/17 - Get XML Data ۳۶ بار
۴ سنجش و تحلیل فقر در نواحی روستایی شهرستان کوهدشت 1399/4/17 - Get XML Data ۴۱ بار
۵ امکان‌سنجی استفاده از انرژی‌های پاک در مناطق خشک بر اساس آمار فضایی (مطالعه‌ی موردی: شهرستان اسفراین) 1399/4/17 - Get XML Data ۳۹ بار
۶ ارائه‌ی مدل درآمدزایی پایدار شهرداری‌ها مبتنی بر گردشگری (با استفاده از رویکرد فراترکیب) 1399/4/17 - Get XML Data ۴۱ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه