فهرست مقالات


مطالعات ترجمه، 1383، جلد ۲، شماره ۷-۸
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ خُردگرایی و کلان‌نگری در ترجمه داستان: رهیافتی نقش‌گرا به تعادل سبکی 1399/4/17 - Get XML Data ۳۲ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه