فهرست مقالات


مطالعات ترجمه، 1383، جلد ۲، شماره ۶
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ نقش ترجمه در گفتگوی تمدنها 1399/4/17 - Get XML Data ۲۶ بار
۲ نهضت ترجمه 1399/4/17 - Get XML Data ۲۳ بار
۳ نگاهی به رمزگردانی و رمزآمیزی در میان دوزبانه‌ها 1399/4/17 - Get XML Data ۳۲ بار
۴ متنهای دورگه 1399/4/17 - Get XML Data ۲۳ بار
۵ نگرش بین فرهنگی بر قابل انکار بودن ترجمه ناپذیری 1399/4/17 - Get XML Data ۲۵ بار
۶ ژـ ساخت چامسکی، ترجمه و ابعاد گوناگون معنایی 1399/4/17 - Get XML Data ۳۱ بار
۷ بحثی در مبانی نظری ترجمه متون دینی 1399/4/17 - Get XML Data ۲۶ بار
۸ نیل به تعادل سبکی در ترجمه ادبیات داستانی 1399/4/17 - Get XML Data ۲۷ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه