فهرست مقالات


مطالعات ترجمه، 1382، جلد ۱، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ ترجمه قرآن: چالشها و راهکارها 1399/4/17 - Get XML Data ۱۷ بار
۲ چالشهای فرهنگ نگاری در ایران 1399/4/17 - Get XML Data ۲۱ بار
۳ حدود ترجمه پذیری شعر 1399/4/17 - Get XML Data ۱۹ بار
۴ تعیین ترتیب ارائه متون برای ترجمه بر اساس سطح دشواری 1399/4/17 - Get XML Data ۱۹ بار
۵ رابطه ترجمه شناسی و زبانشناسی 1399/4/17 - Get XML Data ۲۰ بار
۶ مطالعات ترجمه: فرهنگ، زبان و ادب 1399/4/17 - Get XML Data ۱۸ بار
۷ زمان: تفاوت عمده میان ترجمه شفاهی ومکتوب 1399/4/17 - Get XML Data ۱۷ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه