فهرست مقالات


مسکن و محیط روستا، 1399، جلد ۳۹، شماره ۱۶۹
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ تحلیل تطبیقی عوامل مؤثر بر کالبد خانه‌های دوم گردشگری از منظر جامعه‌ی محلی و گردشگران (نمونه موردی: روستای حیران شهرستان آستارا) 1399/4/17 - Get XML Data ۱۲ بار
۲ تبیین اثرات راه و سیستم حمل‌ونقل روستا - شهری بر توسعه اقتصادی، اجتماعی نواحی روستایی (مطالعه موردی: بخش بندپی شرقی شهرستان بابل) 1399/4/17 - Get XML Data ۱۵ بار
۳ چالش‌های نظام مدیریتی اسکان موقت پس از سوانح در ایران (از زلزله ۶۹ گیلان ـ زنجان تا زلزله ۹۶ کرمانشاه) 1399/4/17 - Get XML Data ۱۳ بار
۴ بررسی و تحلیل بافت تاریخی روستای خویدک براساس گاهنگاری دوره‌های تاریخی 1399/4/17 - Get XML Data ۱۵ بار
۵ گونه‌شناسی چهارصفه‌های تاریخی روستای دوسیران 1399/4/17 - Get XML Data ۱۳ بار
۶ تحلیل شیوه زندگی عشایر و تأثیر آن در نظام سکونت گاهی آنها در طول مسیر کوچ و قرارگاه های تابستانه و زمستانه مطالعه ی موردی: عشایر بویراحمد 1399/4/17 - Get XML Data ۱۳ بار
۷ بررسی تحلیلی ـ عددی میزان اثر رطوبتی خارخانه در مسکن بومی سیستان 1399/4/17 - Get XML Data ۱۳ بار
۸ بررسی ساختاری سرستون های چوبی روستای اشتبین براساس نمونه‎های موجود در «بونه غی» 1399/4/17 - Get XML Data ۱۱ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه