فهرست مقالات


علوم و مهندسی زلزله، 1399، جلد ۷، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ ارائه سناریوهای لرزه‌ای احتمالاتی مبتنی بر بهینه‌سازی جهت تحلیل خسارت لرزه‌ای شریان‌های حیاتی شهر قم 1399/4/17 - Get XML Data ۲۹ بار
۲ ارزیابی توان لرزه‌خیزی پهنه لوت با مقایسه نرخ گشتاورهای ژئودتیک، لرزه‌ای و زمین‌شناسی 1399/4/17 - Get XML Data ۲۵ بار
۳ معرفی و بررسی ساختاری پهنه گسلی عرضی- برشی عزالدین- راهجرد؛ یکی از ساختارهای با توان فعالیت در گستره شهرستان تفرش 1399/4/17 - Get XML Data ۲۲ بار
۴ ارزیابی سرعت موج برشی در خاک‌های دانه‌ای با استفاده از المان‌های خمشی و ستون تشدید 1399/4/17 - Get XML Data ۲۰ بار
۵ در نظرگیری اثر چشمه اتصال در برآورد دقیق تغییر مکان لرزه ای طبقه در قاب های فولادی خمشی متوسط 1399/4/17 - Get XML Data ۲۰ بار
۶ مقایسه‌ی عملکرد الگوریتم‌های فراکاوشی در انتخاب بهینه‌ی ماتریس‌های وزنی LQR 1399/4/17 - Get XML Data ۲۰ بار
۷ مطالعه‌ی اثر زلزله‌های حوزه‌ی دور و نزدیک بر روی سیستم سازه‌ای مهاربند ستون‌فقراتی 1399/4/17 - Get XML Data ۲۱ بار
۸ تحلیل حساسیت میراگر FTMD و بررسی عملکرد آن در مقایسه با TMD در سطوح مختلف خطر لرزه ای 1399/4/17 - Get XML Data ۲۱ بار
۹ مطالعه آزمایشگاهی روش‌های متداول مهار دیوارهای میانقاب بنایی به قاب‌های فولادی در ایران 1399/4/17 - Get XML Data ۳۱ بار
۱۰ ارزیابی جامع شاخص‌های خسارت قاب‌های خمشی بتن‌آرمه در روش‌های طراحی‌ لرزه‌ای متداول و نوین 1399/4/17 - Get XML Data ۲۰ بار
۱۱ ارزیابی آسیب‌پذیری قاب‌های ضعیف بتن مسلح مقاوم شده با روش‌ها و ترازهای مختلف به کمک منحنی شکنندگی و تحلیل هزینه فایده 1399/4/17 - Get XML Data ۲۲ بار
۱۲ تشخیص خرابی سازه تیر با استفاده از تحلیل آماری پاسخ‌های اندازه‌گیری شده و تبدیل هیلبرت-هوانگ 1399/4/17 - Get XML Data ۲۷ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه