فهرست مقالات


شیمی کاربردی، 1399، جلد ۱۳۹۹، شماره ویژه نامه چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران، مرداد ۹۸
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی تاثیر عامل پوششی پلی وینیل الکل بر اندازه و کیفیت ساختاری و اپتیکی نانو ذرات (KTP) KTiOPO۴ سنتز شده به روش هم رسوبی 1399/4/17 - Get XML Data ۱۲ بار
۲ بررسی تخریب رنگ اسید رد ۸ از آب توسط فرآیند ازن‌زنی کاتالیز شده با نانوذرات منیزیم اکسید 1399/4/17 - Get XML Data ۱۸ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه