فهرست مقالات


زن در توسعه و سیاست، 1398، جلد ۱۷، شماره ۴
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ واکاوی نگرش‌ها و باورهای پولی زنان و بررسی نقش اشتغال و شخصیت بر آن (مطالعه موردی : زنان شاغل و غیر شاغل شهرستان کاشان) 1399/4/17 - Get XML Data ۲۰ بار
۲ زنان و دگرگونی‌های آینده؛ تحلیلی بر تصاویر ذهنیِ دخترانِ متولد دهه ۱۳۷۰ از آینده 1399/4/17 - Get XML Data ۱۳ بار
۳ تأثیر سرمایه اجتماعی و عوامل اقتصادی بر شادی زنان (تحلیل اقتصادسنجی درباره زنان شهر تهران) 1399/4/17 - Get XML Data ۱۴ بار
۴ ‌مدل‌سازی ارزیابی سیاست‌های علم و فناوری زنان موردکاوی حمایت از محققان زن در بخش پژوهش و فناوری 1399/4/17 - Get XML Data ۱۵ بار
۵ واکاوی سازه‌های تأثیرگذار بر بهبود مشارکت زنان روستایی در ارتقاء امنیت غذایی خانوار 1399/4/17 - Get XML Data ۱۳ بار
۶ کاربرد رویکرد آینده‌پژوهی در تحلیل سیستمی پیامدهای استراتژی‌ مرسوم‌ توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار استان ایلام 1399/4/17 - Get XML Data ۱۲ بار
۷ فراتحلیل پژوهش های طلاق در ایران در دو دهه اخیر (۱۳۷۷-۱۳۹۷) و ارائه راهکارهای کاهش طلاق و پیامدهای منفی آن برای زنان و فرزندان 1399/4/17 - Get XML Data ۱۵ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه