فهرست مقالات


روانشناسی تحولی، 1398، جلد ۱۶، شماره ۶۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ رابطه بین سرسختی و سبک های مقابله: نقش واسط های حرمت خود 1399/4/17 - Get XML Data ۲۰ بار
۲ نقش واسطه‌ای ترس از صمیمیت در رابطه بین آسیب‌های دلبستگی و اختلال‌های جنسی 1399/4/17 - Get XML Data ۱۴ بار
۳ تحول معرفت شناسی شخصی در دانش آموزان دوره ابتدایی 1399/4/17 - Get XML Data ۱۱ بار
۴ بازخورد والدین به سواد و مهارت‌های شناختی در کودکان پیش‌دبستانی 1399/4/17 - Get XML Data ۱۴ بار
۵ اثربخشی آموزش جایگزین پرخاشگری و ایمن‌سازی در مقابل تنیدگی بر راهبردهای شناختی نظم‌جویی هیجان در نوجوانان بزهکار 1399/4/17 - Get XML Data ۱۲ بار
۶ مؤلفه‌های صبر مادر و توان بدرفتاری با کودک: نقش واسطه‌ای نارسایی نظم‌جویی هیجانی 1399/4/17 - Get XML Data ۱۳ بار
۷ روابط ساختاری بین خرد و رفتار اخلاقی: نقش واسطه‌ای خودمهارگری 1399/4/17 - Get XML Data ۲۳ بار
۸ رابطه بین فراشناخت و فراهیجان با تحمل پریشانی: نقش واسطه ای انعطاف پذیری روان‌شناختی 1399/4/17 - Get XML Data ۱۲ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه