فهرست مقالات


رفتار حرکتی، 1399، جلد ۱۲، شماره ۴۰
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ اثر فعالیت بدنی با سطوح متفاوت بار شناختی بر امواج مغزی قشر سینگولیت 1399/4/17 - Get XML Data ۱۱ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه