فهرست مقالات


جغرافیا و برنامه ریزی، 1399، جلد ۲۴، شماره ۷۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی ارتباط بین شاخص‌های کمّی مسکن و سلامت‌روانی شهروندان مطالعه موردی: محله مرداویج- اصفهان 1399/4/17 - Get XML Data ۱۳ بار
۲ توسعه میان‌افزا و تاثیر آن بر مولفه‌های مختلف در بافت فرسوده شهر زنجان 1399/4/17 - Get XML Data ۱۵ بار
۳ کاربرد توزیع مقادیر حدی در تحلیل دماهای حدی استان کرمانشاه 1399/4/17 - Get XML Data ۱۶ بار
۴ اثرات اقتصادی-اجتماعی صنایع روستایی( صنایع دستی و مشاغل خانگی) برتوسعه روستایی مورد: روستاهای شهرستان سنندج 1399/4/17 - Get XML Data ۱۴ بار
۵ بررسی چرخندزایی در بادپناه کوهستان زاگرس (دوره ۱۹۹۹ ـ ۲۰۰۵) 1399/4/17 - Get XML Data ۲۱ بار
۶ ارزیابی توانمندی‌های اکوتوریسم دامنه‌های شمالی رشته کوه بزقوش 1399/4/17 - Get XML Data ۱۴ بار
۷ تبیین ساختاری عوامل موثر بر سرزندگی در فضاهای عمومی شهری اصفهان از دیدگاه شهروندان و گردشگران 1399/4/17 - Get XML Data ۱۳ بار
۸ بررسی نقش توسعه میان افزا دراصلاح بافت های فرسوده شهری (مطالعه موردی: محله حکم آباد تبریز) 1399/4/17 - Get XML Data ۲۱ بار
۹ بررسی الگوهای همدیدی وارونگی دما در شهرستان تبریز با استفاده از تحلیل مولفه های اصلی 1399/4/17 - Get XML Data ۱۵ بار
۱۰ ارزیابی و تحلیل نقش خصوصیات فیزیکی ابر در مقدار بارش محتمل با استفاده از داده های ماهواره ای MSG منطقه مورد مطالعه: غرب ایران 1399/4/17 - Get XML Data ۱۷ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه