فهرست مقالات


جستارهای زبانی، 1399، جلد ۱۱، شماره ۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ شیوه‌های معناپردازی در تصویر و کلام بیلبوردهای تبلیغاتی با رویکردی نقش‌گرا 1399/4/17 - Get XML Data ۹ بار
۲ واکاوی نام‌آوایی در قرآن کریم با تکیه بر نظریۀ اشتقاق ابن جنی: مطالعۀ موردی ترکیب آواهای «ح، ل، م» 1399/4/17 - Get XML Data ۱۴ بار
۳ فضای معنایی برخی افعال سبک زبان مازندرانی از منظر رویکرد‌شناختی 1399/4/17 - Get XML Data ۹ بار
۴ دیدگاه دانشجویان مترجمی زبان انگلیسی به مهارت‌های کار تیمی در کلاس آموزش زیرنویس 1399/4/17 - Get XML Data ۱۱ بار
۵ واکاوی نظریه‌ها در ماهیت، و کارکرد حروف جر در زبان قرآن 1399/4/17 - Get XML Data ۱۰ بار
۶ سبک‎‌شناسی روایت (سبک روایت حکایت‌های حلاج، بر اساس نظریۀ سیمپسون) 1399/4/17 - Get XML Data ۹ بار
۷ تأثیر نویز همهمه بر بازشناسی واکه‌های زبان فارسی در دو دهۀ چهارم و پنجم زندگی 1399/4/17 - Get XML Data ۱۰ بار
۸ دلالت متن دیداری لوگو از دیدگاه نشانه‌شناسی بارت - ون‌لیوون بررسی موردی: خودروهای لوکس 1399/4/17 - Get XML Data ۹ بار
۹ بررسی نشانهشناختی خوانش متن و تصویر در جذب مخاطبان بیلبوردهای تبلیغاتی با توجه به متغیر جنسیت 1399/4/17 - Get XML Data ۱۲ بار
۱۰ تحلیل شکل‌گیریِ سازه‌های «نشانه‌ایی و نمادین» در داستان خانۀ اِدریسی‌ها نوشته غزاله علیزاده براساس آراءِ نشانه‌کاوی ژولیا کریستوا 1399/4/17 - Get XML Data ۱۱ بار
۱۱ گسترش‌پذیری پوسته فاز اشتقاقی یک نوع فعل مرکب در زبان فارسی 1399/4/17 - Get XML Data ۹ بار
۱۲ بررسی و تحلیل کاربست طرح‌واره‌های تصوری در افراد نابینا از منظر شناختی 1399/4/17 - Get XML Data ۹ بار
۱۳ درک و تمرین ارزیابی تأمل‌گرایانه توسط فراگیران زبان انگلیسی و تأثیر آن بر دستاوردهای زبان عمومی آن‌ها 1399/4/17 - Get XML Data ۱۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه