فهرست مقالات


بورس اوراق بهادار، 1399، جلد ۱۳، شماره ۴۹
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ ریزش قیمت سهام و راهبردهای کسب و کار: شواهدی از راهبردهای تدافعی و آینده نگر کسب وکار 1399/4/17 - Get XML Data ۱۲ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه