فهرست مقالات


Journal of Agricultural Science and Technology، 1399، جلد ۲۲، شماره ۵
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ تاثیر منبع نیتروژن و کم آبیاری بر عملکرد و انتقال نیتروژن در گیاه تریتیکاله در یک سیستم زراعی با شرایط آب و هوایی مدیترانه‌ای خشک 1399/4/17 - Get XML Data ۱۳ بار
۲ تحلیل نیّت رفتاری کشاورزان ایرانی نسبت به پذیرش آبیاری قطره‎ای با استفاده از الگوی توسعه‎یافته‎ی پذیرش فناوری 1399/4/17 - Get XML Data ۱۳ بار
۳ ترکیب شیمیایی اسانس ها و فعالیت ضد قارچی آنها در کنترل Ascochyta rabiei 1399/4/17 - Get XML Data ۱۲ بار
۴ Imidacloprid Resistance Status and Role of Detoxification Enzymes in Bemisia tabaci (Hemiptera: Aleyrodidae) Populations from Iran 1399/4/17 - Get XML Data ۱۲ بار
۵ درک مشارکت روستاییان در رفتارهای حفاظت زیست‌محیطی: ارائه یک چارچوب مفهومی تلفیقی 1399/4/17 - Get XML Data ۱۳ بار
۶ استرول و اسکوآلن بعنوان شاخصه های شناساگر تقلب صورت گرفته در چربی شیر توسط روغن پالم و فراکسیون های آن 1399/4/17 - Get XML Data ۱۳ بار
۷ اثر مکمل های غذایی بذری پاپایا، زیره سیاه، و خردل روی عملکرد، میکروفلورا و مورفولوژی معده و روده جوجه های کبابی 1399/4/17 - Get XML Data ۱۱ بار
۸ An Analysis of the Determinants of Wheat Production Risk in Gorgan County 1399/4/17 - Get XML Data ۱۴ بار
۹ روشی نوین برای ثبت ویژگی‌ها و استانداردهای نژادی ازاسب: نژاد کُرد ایران 1399/4/17 - Get XML Data ۱۲ بار
۱۰ فعالیت های ضد میکروبی Coriandrum Sativum L. و اثرهای آن روی خواص میکروبیولوژیکی ماست 1399/4/17 - Get XML Data ۱۱ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه