فهرست مقالات


تحقیقات نظام سلامت، 1390، جلد ۷، شماره ۳؛ ۱۳۹۰
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ PRECEDE بررسی عوامل مرتبط با کیفیت زندگی زنان یائسه شهر اصفهان بر اساس مرحله تحلیل رفتاری الگوی 1399/4/17 - Get XML Data ۱۰ بار
۲ بررسی ارتباط برخی عوامل روانی- اجتماعی با رفتارهای تبعیت از درمان بیماران همودیالیز شهر اصفهان: چارچوبی مفهومی بر اساس تئوری شناختی- اجتماعی 1399/4/17 - Get XML Data ۱۱ بار
۳ ارتباط بازی‌های رایانه‌ای بر کیفیت زندگی در نوجوانان ۱۵-۱۲ ساله شهرستان برخوار 1399/4/17 - Get XML Data ۹ بار
۴ تحلیل پیامد حوادث عمده و تعیین سطح یکپارچگی ایمنی فرایند در واحد آب ترش پالایشگاه گازی با استفاده از روش آنالیز لایه‌های حفاظتی 1399/4/17 - Get XML Data ۱۰ بار
۵ عوامل مرتبط با اتخاذ رفتار سالم بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی در بیماران سلی استان اصفهان 1399/4/17 - Get XML Data ۱۱ بار
۶ عوامل مرتبط با انجام آزمایش خون مخفی در مدفوع جهت غربالگری سرطان کولورکتال، بر اساس سازه‌های مدل اعتقاد بهداشتی در افراد در معرض خطر متوسط در اصفهان 1399/4/17 - Get XML Data ۱۲ بار
۷ تجزیه بیولوژیکی پرکلرواتیلن (PCE) در پساب صنعتی سنتتیک با استفاده از راکتور بی‌هوازی با بستر سیال (AMBR) 1399/4/17 - Get XML Data ۱۱ بار
۸ غذایی DASH (کنترل کننده پرفشاری خون) و عوامل خطر بیماری‌های قلبی عروقی در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ 1399/4/17 - Get XML Data ۱۱ بار
۹ تأثیر روابط خانوادگی بر بهداشت روانی فرزندان در شهر اصفهان 1399/4/17 - Get XML Data ۱۱ بار
۱۰ بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب روش زایمان در زنان باردار شکم اول مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی اردبیل 1399/4/17 - Get XML Data ۱۳ بار
۱۱ مطالعه تشخیصی گونه‌های قارچی درماتوفیتی در محوطه استخرهای شنای سرپوشیده شهر یزد 1399/4/17 - Get XML Data ۱۱ بار
۱۲ بررسی تغییرات کورتیزول ادراری کارگران در معرض صدا در کارخانه نساجی سپاهان لایه اصفهان 1399/4/17 - Get XML Data ۱۳ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه