فهرست مقالات


تحقیقات نظام سلامت، 1390، جلد ۷، شماره ۵؛۱۳۹۰
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی مسؤول مداخلات از طریق لوح فشرده چند رسانه‌ای بر روی شیوه زندگی جوانان در طی سال‌های ۸۶-۱۳۸۲ (پروژه جوانان طرح ملی قلب سالم اصفهان) 1399/4/17 - Get XML Data ۱۰ بار
۲ کارایی نانو زئولیت اصلاح شده با سورفکتانت کاتیونی در حذف پیش‌سازهای محصولات ثانوی گندزدایی از آب آشامیدنی 1399/4/17 - Get XML Data ۱۱ بار
۳ بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد مردم منطقه جرقویه- رامشه در زمینه مدیریت مواد زاید جامد 1399/4/17 - Get XML Data ۱۳ بار
۴ بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان دانشگاه‌های شهر اصفهان نسبت به خوددرمانی با دارو 1399/4/17 - Get XML Data ۱۲ بار
۵ بررسی اثر مصرف شیر سویا روی فاکتورهای التهابی و قلبی- عروقی زنان بزرگسال دارای اضافه وزن و چاقی 1399/4/17 - Get XML Data ۱۱ بار
۶ بررسی اثرات فضاهای شهری بر ناهنجاری‌های محیطی و رفتاری شهروندان منطقه ۱۲ تهران 1399/4/17 - Get XML Data ۹ بار
۷ بررسی کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس شهر اصفهان 1399/4/17 - Get XML Data ۱۲ بار
۸ بررسی میزان اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه پیام‌نور اصفهان واحد کهندژ 1399/4/17 - Get XML Data ۱۱ بار
۹ بررسی وضعیت آلودگی صوتی در شهر اصفهان 1399/4/17 - Get XML Data ۱۱ بار
۱۰ اثربخشی مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی پرسید بر سطح استرس (تنش) سالمندان مراجعه‌کننده به کانون‌های جهان دیدگان شهر تهران 1399/4/17 - Get XML Data ۱۴ بار
۱۱ بررسی ارتباط شاخص توانایی انجام کار (Work ability index) و ظرفیت فیزیکی انجام کار (Physical work capacity) بر اساس معادله فاکس (VO۲ max) در کادر پرستاری مرد شاغل در بیمارستان‌های شهر اصفهان 1399/4/17 - Get XML Data ۷ بار
۱۲ جداسازی شوینده‌های آنیونی با فرآیند شناورسازی با هوای محلول از آب‌های سطحی 1399/4/17 - Get XML Data ۱۶ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه