فهرست مقالات


تحقیقات نظام سلامت، 1391، جلد ۸، شماره ۴؛ ۱۳۹۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی عوامل مؤثر بر مصرف ماهی بر اساس سازه‌های مدل‌های آموزش سلامت 1399/4/17 - Get XML Data ۱۱ بار
۲ تأثیر مکالمه با تلفن همراه بر ایمنی ترافیکی: بررسی متدولوژی‌های مطالعه 1399/4/17 - Get XML Data ۱۲ بار
۳ تغذیه در حاملگی، شیردهی و یائسگی 1399/4/17 - Get XML Data ۱۰ بار
۴ ارتقای بهداشت فردی در محیط کار بر اساس رهنمودهای بهداشتی اسلام 1399/4/17 - Get XML Data ۱۴ بار
۵ بررسی ویژگیهای بهداشت محیطی شهر سالم در آموزه های دینی 1399/4/17 - Get XML Data ۱۱ بار
۶ مطالعه سبک زندگی سالم در سالمندان شهر اصفهان: یک مطالعه مقطعی 1399/4/17 - Get XML Data ۱۱ بار
۷ مطالعه تطبیقی الزامات سیستم مدیریت ایمنی فرایند (PSM) با سیستم‌های ۱۸۰۰۱OHSAS (OH&S) و HSE و امکان‌سنجی استقرار آن در یکی از شرکت‌های پتروشیمی کشور 1399/4/17 - Get XML Data ۸ بار
۸ بررسی میزان کارایی تالاب مصنوعی زیر سطحی در کاهش ازت آمونیاکی و فسفر از فاضلاب مصنوعی مشابه خانگی در مقیاس آزمایشگاهی 1399/4/17 - Get XML Data ۱۲ بار
۹ اندازه‌گیری ابعاد آنتروپومتریک استاتیک (تن‌سنجی ایستا) و بررسی معادلات رگرسیونی بین آن‌ها در یک جمعیت دانشجویی 1399/4/17 - Get XML Data ۱۱ بار
۱۰ بررسی پیشگویی کننده‌های مراقبت‌های بهداشت دهان و دندان در مادران باردار شهر اراک بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی 1399/4/17 - Get XML Data ۱۳ بار
۱۱ بررسی ارتباط اعتیاد به اینترنت با سیگار و وضعیت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان 1399/4/17 - Get XML Data ۹ بار
۱۲ مهارت‌های مطالعه در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان یک نیاز فراموش شده 1399/4/17 - Get XML Data ۱۰ بار
۱۳ بررسی کیفـیت ‌زندگی و ارتباط آن با ویژگی‌های بیماری و اطلاعات دموگرافیک در مبتلایان به سـرطان مراجعه کننده به بیمارستان انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1399/4/17 - Get XML Data ۱۱ بار
۱۴ بررسی وضعیت افسردگی دانشجویان دانشگاه‌های شهر بردسیر استان کرمان 1399/4/17 - Get XML Data ۱۰ بار
۱۵ تعیین عوامل مرتبط با تعداد تصادفات بر حسب شدت با استفاده از رگرسیون پواسون- لگ نرمال چند متغیره بیزی 1399/4/17 - Get XML Data ۱۱ بار
۱۶ تنظیم نقشه‌ جغرافیایی میزان بروز سرطان معده در ایران طی دوره پنج ساله با استفاده از روش پواسن کریگیدن (Poisson kriging) منطقه به منطقه 1399/4/17 - Get XML Data ۹ بار
۱۷ بررسی عملکرد رانندگان موتور سیکلت در استفاده از کلاه ایمنی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی 1399/4/17 - Get XML Data ۹ بار
۱۸ ارتباط‌سنجی حمایت اجتماعی درک‌شده و عوامل مرتبط با آن با کنترل گلیسمیک در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهران 1399/4/17 - Get XML Data ۱۴ بار
۱۹ بررسی مقایسه‌ای کیفیت پساب خروجی تصفیه‌خانه‌های فاضلاب صاحبقرانیه، اکباتان و جنوب شهر تهران 1399/4/17 - Get XML Data ۱۰ بار
۲۰ بررسی عوامل مؤثر بر دانش کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان در مورد فن‌آوری نانو 1399/4/17 - Get XML Data ۱۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه