فهرست مقالات


تحقیقات نظام سلامت، 1391، جلد ۸، شماره ۴؛ ۱۳۹۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی عوامل مؤثر بر مصرف ماهی بر اساس سازه‌های مدل‌های آموزش سلامت 1399/4/17 - Get XML Data ۱۰ بار
۲ تأثیر مکالمه با تلفن همراه بر ایمنی ترافیکی: بررسی متدولوژی‌های مطالعه 1399/4/17 - Get XML Data ۹ بار
۳ تغذیه در حاملگی، شیردهی و یائسگی 1399/4/17 - Get XML Data ۹ بار
۴ ارتقای بهداشت فردی در محیط کار بر اساس رهنمودهای بهداشتی اسلام 1399/4/17 - Get XML Data ۱۱ بار
۵ بررسی ویژگیهای بهداشت محیطی شهر سالم در آموزه های دینی 1399/4/17 - Get XML Data ۷ بار
۶ مطالعه سبک زندگی سالم در سالمندان شهر اصفهان: یک مطالعه مقطعی 1399/4/17 - Get XML Data ۹ بار
۷ مطالعه تطبیقی الزامات سیستم مدیریت ایمنی فرایند (PSM) با سیستم‌های ۱۸۰۰۱OHSAS (OH&S) و HSE و امکان‌سنجی استقرار آن در یکی از شرکت‌های پتروشیمی کشور 1399/4/17 - Get XML Data ۷ بار
۸ بررسی میزان کارایی تالاب مصنوعی زیر سطحی در کاهش ازت آمونیاکی و فسفر از فاضلاب مصنوعی مشابه خانگی در مقیاس آزمایشگاهی 1399/4/17 - Get XML Data ۸ بار
۹ اندازه‌گیری ابعاد آنتروپومتریک استاتیک (تن‌سنجی ایستا) و بررسی معادلات رگرسیونی بین آن‌ها در یک جمعیت دانشجویی 1399/4/17 - Get XML Data ۸ بار
۱۰ بررسی پیشگویی کننده‌های مراقبت‌های بهداشت دهان و دندان در مادران باردار شهر اراک بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی 1399/4/17 - Get XML Data ۱۱ بار
۱۱ بررسی ارتباط اعتیاد به اینترنت با سیگار و وضعیت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان 1399/4/17 - Get XML Data ۹ بار
۱۲ مهارت‌های مطالعه در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان یک نیاز فراموش شده 1399/4/17 - Get XML Data ۹ بار
۱۳ بررسی کیفـیت ‌زندگی و ارتباط آن با ویژگی‌های بیماری و اطلاعات دموگرافیک در مبتلایان به سـرطان مراجعه کننده به بیمارستان انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1399/4/17 - Get XML Data ۸ بار
۱۴ بررسی وضعیت افسردگی دانشجویان دانشگاه‌های شهر بردسیر استان کرمان 1399/4/17 - Get XML Data ۸ بار
۱۵ تعیین عوامل مرتبط با تعداد تصادفات بر حسب شدت با استفاده از رگرسیون پواسون- لگ نرمال چند متغیره بیزی 1399/4/17 - Get XML Data ۹ بار
۱۶ تنظیم نقشه‌ جغرافیایی میزان بروز سرطان معده در ایران طی دوره پنج ساله با استفاده از روش پواسن کریگیدن (Poisson kriging) منطقه به منطقه 1399/4/17 - Get XML Data ۸ بار
۱۷ بررسی عملکرد رانندگان موتور سیکلت در استفاده از کلاه ایمنی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی 1399/4/17 - Get XML Data ۹ بار
۱۸ ارتباط‌سنجی حمایت اجتماعی درک‌شده و عوامل مرتبط با آن با کنترل گلیسمیک در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهران 1399/4/17 - Get XML Data ۹ بار
۱۹ بررسی مقایسه‌ای کیفیت پساب خروجی تصفیه‌خانه‌های فاضلاب صاحبقرانیه، اکباتان و جنوب شهر تهران 1399/4/17 - Get XML Data ۹ بار
۲۰ بررسی عوامل مؤثر بر دانش کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان در مورد فن‌آوری نانو 1399/4/17 - Get XML Data ۹ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه