فهرست مقالات


تحقیقات نظام سلامت، 1391، جلد ۸، شماره ۵؛۱۳۹۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ دیدگاه دانشجویان نسبت به سالمندان 1399/4/17 - Get XML Data ۱۱ بار
۲ بررسی ارتباط تغذیه و سرطان معده: مروری بر شواهد اپیدمیولوژیک 1399/4/17 - Get XML Data ۱۴ بار
۳ گروه‌های غذایی مصرفی و سرطان سینه: مروری بر شواهد موجود 1399/4/17 - Get XML Data ۱۳ بار
۴ بررسی غلظت فلزات سنگین روی، سرب، کروم و کادمیوم در آب و رسوب خلیج گرگان و مصب رودخانه گرگانرود 1399/4/17 - Get XML Data ۱۷ بار
۵ بررسی وضعیت حمایت خانواده در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو و عوامل مرتبط با آن 1399/4/17 - Get XML Data ۱۲ بار
۶ بررسی آلودگی صوتی ناشی از فرکانس‌های پایین صدا در یک کانال 1399/4/17 - Get XML Data ۱۳ بار
۷ تأثیر برنامه آموزش بهداشت بر اساس الگوی پرسید (Precede) بر آگاهی، نگرش و رفتار تغذیه‌ای مرتبط با کم‌خونی فقر آهن در دانش‌آموزان دختر مقطع دوم راهنمایی شهر اصفهان 1399/4/17 - Get XML Data ۱۲ بار
۸ ارزیابی سیستم‌های اسمز معکوس در بهبود کیفیت آب مورد استفاده در مایع همودیالیز بیمارستان‌های شهر اصفهان 1399/4/17 - Get XML Data ۱۲ بار
۹ بررسی نیازهای آموزشی داوطلبین ازدواج شهر قم نسبت به تالاسمی و عوامل مرتبط با آن: یک مطالعه مقطعی 1399/4/17 - Get XML Data ۱۳ بار
۱۰ بررسی وضعیت سلامت روانی و عوامل مؤثر بر آن در میان دانشجویان دانشگاه ایلام 1399/4/17 - Get XML Data ۱۶ بار
۱۱ بررسی موانع درک شده و رفتار پرستاران بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در مورد گزارش خطاهای دارویی 1399/4/17 - Get XML Data ۱۶ بار
۱۲ بررسی پیش‌گویی کنندگی رفتارهای خودمراقبتی بر کنترل قند خون بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ 1399/4/17 - Get XML Data ۱۷ بار
۱۳ ارتقای فعالیت بدنی بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲: یک مداخله تئوری محور 1399/4/17 - Get XML Data ۱۵ بار
۱۴ سبک زندگی مرتبط با اینترنت در دانشجویان کاربر اینترنت دانشگاه‌های شهر گرگان 1399/4/17 - Get XML Data ۲۰ بار
۱۵ ارزیابی اثربخشی برنامه جرأت‌ورزی بر میزان استرس، اضطراب و افسردگی دانش‌آموزان دبیرستانی 1399/4/17 - Get XML Data ۱۲ بار
۱۶ شهروندی در مدارس: یک مطالعه توصیفی مبتنی بر نظریه عمل منطقی 1399/4/17 - Get XML Data ۱۸ بار
۱۷ مقایسه تنش قلبی کارگران با وزن نرمال و اضافه وزن در شرایط جوی گرم و مرطوب جنوب ایران 1399/4/17 - Get XML Data ۱۲ بار
۱۸ عادات و دریافت‌های غذایی در دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1399/4/17 - Get XML Data ۹ بار
۱۹ کاربرد مدل آمیخته خطی نیرومند در بررسی رابطه نوبت کاری و تغییرات طولی کلسترول خون با کنترل تأثیر وزن هنگام استخدام 1399/4/17 - Get XML Data ۱۳ بار
۲۰ بررسی نگرش کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان پیرامون کاربرد فن‌آوری نانو در کشاورزی 1399/4/17 - Get XML Data ۱۶ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه