فهرست مقالات


تحقیقات نظام سلامت، 1392، جلد ۹، شماره ۷؛۱۳۹۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی ارتباط اختلال عملکرد جنسی و سطح افسردگی در مردان مبتلا به هپاتیت مزمن 1399/4/17 - Get XML Data ۱۰ بار
۲ بررسی عوامل موثر بر خودسوزی در بین زنان (مطالعه موردی شهرستان‌های روانسر و جوانرود استان کرمانشاه) 1399/4/17 - Get XML Data ۱۱ بار
۳ بررسی ارتباط بین استرس شغلی با رضایت شغلی در بین ماماهای شاغل در زایشگاه‌های شهر اصفهان 1399/4/17 - Get XML Data ۱۹ بار
۴ بررسی ارتباط سلامت ‌معنوی با اضطراب و برخی مشخصات دموگرافیک بیماران عروق کرونر 1399/4/17 - Get XML Data ۸ بار
۵ بررسی آگاهی و نگرش مادران در زمینه بهداشت دهان و دندان کودکان پیش دبستانی درشهراصفهان 1399/4/17 - Get XML Data ۱۰ بار
۶ ارزیابی ارگونومیک محیط کار و بررسی شیوع آسیب‌های اسکلتی- عضلانی در یک شرکت ساخت و تولید ژنراتور 1399/4/17 - Get XML Data ۱۳ بار
۷ بررسی ارتباط مولفه‌های جو سازمانی با ابعاد تعهد سازمانی در پرستاران شاغل بیمارستان‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران 1399/4/17 - Get XML Data ۹ بار
۸ بررسی وضعیت سقط و برخی عوامل موثر بر آن در مراجعین بیمارستان‌های شهر زنجان 1399/4/17 - Get XML Data ۹ بار
۹ بررسی مقایسه‌ای اولویت‌های ارزشیابی اساتید از دیدگاه اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان 1399/4/17 - Get XML Data ۱۱ بار
۱۰ بررسی میزان حاکمیت اخلاق کار اسلامی در نظام سلامت دردانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1399/4/17 - Get XML Data ۹ بار
۱۱ نگرش زنان شاغل به آوردن فرزند دوم وعوامل موثربرآن 1399/4/17 - Get XML Data ۹ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه