فهرست مقالات


تحقیقات نظام سلامت، 1392، جلد ۹، شماره ۹؛ ۱۳۹۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ مروری بر تاثیر تغییرات آب و هوایی بر کیفیت آب و غذاهای دریایی 1399/4/17 - Get XML Data ۱۱ بار
۲ بررسی رابطه بین استرین گرمایی و بهره وری نیروی انسانی در یک صنعت مونتاژ خودرو 1399/4/17 - Get XML Data ۱۳ بار
۳ برآورد ظرفیت هوازی و تعیین سطح فعالیت بدنی دانشجویان 1399/4/17 - Get XML Data ۱۴ بار
۴ بررسی خصوصیات دموگرافیک مراجعه‌کنندگان به مرکز ژنتیک پزشکی اصفهان و ارتباط آن با ازدواج خویشاوندی در سال ۱۳۸۸ 1399/4/17 - Get XML Data ۱۰ بار
۵ بررسی کارایی فرایند الکتروکوآگولاسیون در تصفیه شیرابه حاصل از کارخانه کمپوست اصفهان 1399/4/17 - Get XML Data ۱۰ بار
۶ ارائه برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی پرسید به منظور ارتقا رفتارهای پیشگیری‌کننده از سرطان پوست در دانش‌آموزان شهر تهران 1399/4/17 - Get XML Data ۱۲ بار
۷ مقایسه الگوی فعالیت عضلات اندام تحتانی قبل و بعد از فرود تک‌پا 1399/4/17 - Get XML Data ۱۱ بار
۸ بررسی سازه‌های تئوری رفتار برنامه ریزی شده در خصوص فعالیت بدنی دانشجویان دانشگاه پیام نور نایین در سال ۱۳۹۱ 1399/4/17 - Get XML Data ۸ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه