فهرست مقالات


تحقیقات نظام سلامت، 1392، جلد ۱۰، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ رابطۀ بین رضایت شغلی و استرس شغلی کارکنان بهداشتی درمانی 1399/4/17 - Get XML Data ۳۴ بار
۲ رابطه بین مولفه های هوش هیجانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با ابعادعدالت سازمانی 1399/4/17 - Get XML Data ۲۷ بار
۳ رابطه مؤلفه‌های تعهد سازمانی با عوامل مدل پستل از دیدگاه مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (رویکردی استراتژیک) 1399/4/17 - Get XML Data ۲۰ بار
۴ بررسی وضعیت افسردگی و اضطراب در بین مبتلایان به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستان تخصصی سرطان اصفهان 1399/4/17 - Get XML Data ۲۵ بار
۵ ارزیابی فرهنگ ارائه‌دهندگان خدمات درمانی نسبت به ایمنی بیمار در میان کارکنان بیمارستان‌های شهر تهران 1399/4/17 - Get XML Data ۲۲ بار
۶ بررسی اپیدمیولوژیک کلستاز نوزادی در بیمارستان شهید صدوقی یزد: یک مطالعه گذشته نگر شش ساله 1399/4/17 - Get XML Data ۲۳ بار
۷ مقایسه سه پرسشنامه سنجش کیفیت زندگی بیماران نارسایی قلبی در برنامه بازتوانی قلبی 1399/4/17 - Get XML Data ۲۱ بار
۸ بررسی موانع ا نجام پژوهش از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1399/4/17 - Get XML Data ۲۴ بار
۹ حمایت اجتماعی و عوامل موثر بر آن‌ در مهاجران افغان شهرستان ساوجبلاغ 1399/4/17 - Get XML Data ۲۹ بار
۱۰ بررسی کیفی وجود پنج آنتی بیوتیک در یک تصفیه خانه فاضلاب شهری واقع در منطقه مرکزی ایران 1399/4/17 - Get XML Data ۲۵ بار
۱۱ بررسی کمیت و کیفیت شیرابه تولیدی از مراحل مختلف فرایند تولید کمپوست زباله شهری به روش ویندرو 1399/4/17 - Get XML Data ۲۴ بار
۱۲ بررسی علل تناقضات آماری ازدیدگاه مدیران ومسئولان آمارمراکزوابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1399/4/17 - Get XML Data ۲۴ بار
۱۳ نقش توکل در تأمین سلامت روانی انسان 1399/4/17 - Get XML Data ۲۴ بار
۱۴ تاثیر رویکرد زوج درمانی کوتاه مدت راه حل– محور بر سازگاری زناشویی در زنان شهر قم 1399/4/17 - Get XML Data ۲۱ بار
۱۵ بررسی رضایت شغلی ماماهای شاغل در بخش زایشگاه بیمارستان‌های شهر اصفهان 1399/4/17 - Get XML Data ۲۲ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه