فهرست مقالات


تحقیقات نظام سلامت، 1393، جلد ۱۰، شماره ۴
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ ارتباط شاخص گلیسمیک و بار گلیسمیک رژیم غذایی با بیماریهای قلبی عروقی: مروری بر شواهد اپیدمیولوژیک 1399/4/17 - Get XML Data ۲۰ بار
۲ ارزیابی تغذیه ای بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان الزهرا در اصفهان در سال ۱۳۹۰ 1399/4/17 - Get XML Data ۲۸ بار
۳ شاخص فشار نسبی : ارزیابی ریسک مشاغل صنایع نساجی از دیدگاه ماکروارگونومی 1399/4/17 - Get XML Data ۱۸ بار
۴ جنسیت و مهارت‌های چهارگانه هوش هیجانی 1399/4/17 - Get XML Data ۱۵ بار
۵ مقایسه سیستم‌های آبرسانی توزیع ثقلی و پمپاژ مستقیم از نظر فشار، نشت و کیفیت آب با استفاده از مدل water Gems v۳/۰ ( مطالعه موردی شبکه آبرسانی شهر بروجن ) 1399/4/17 - Get XML Data ۲۳ بار
۶ ارزیابی کارایی جاذب هلمهولتز طراحی شده در کاهش صدای فرکانس پایین ناشی از کانال های هوا و سیستم‌های تهویه 1399/4/17 - Get XML Data ۱۸ بار
۷ اندازه‌گیری فاکتورهای مؤثر بر نیروی چنگش بر اساس استاندارد پیشنهادی 1399/4/17 - Get XML Data ۲۰ بار
۸ آگاهی و باورهای زنان در خصوص ماموگرافی بر اساس سازه های مدل اعتقاد بهداشتی 1399/4/17 - Get XML Data ۱۹ بار
۹ ارتباط میان گونه هواها‌ی شهر اصفهان و مرگ و میر ناشی از بیماری‌های دستگاه تنفسی 1399/4/17 - Get XML Data ۱۸ بار
۱۰ بررسی تأثیر مداخله آموزشی بر اضطراب پرستاران شاغل در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر اراک: کاربرد مدل پرسید 1399/4/17 - Get XML Data ۱۷ بار
۱۱ بررسی کارایی خاک مونتموریونیت در جذب سدیم دودسیل سولفات از محلول‌های آبی 1399/4/17 - Get XML Data ۲۵ بار
۱۲ بررسی ارتباط بار کاری ذهنی با اختلالات اسکلتی عضلانی در بین پرستاران بیمارستان الزهرا با استفاده از شاخص بار کاری NASAو CMDQ 1399/4/17 - Get XML Data ۱۷ بار
۱۳ شناسایی خوشه‌های پرخطر موارد بروز سرطان معده در ایران با استفاده از آماره کاوشی فضا-زمان طی سال‌های ۱۳۸۸-۱۳۸۴ 1399/4/17 - Get XML Data ۱۶ بار
۱۴ بررسی عوامل مؤثر بر دفع پیوند قرنیه در بیماران قوز قرنیه با بکارگیری مدل‌بندی بیزی خطر وایبول دومتغیره بر اساس تابع مفصل کلایتون 1399/4/17 - Get XML Data ۱۵ بار
۱۵ غذاهای گرم برمبنای عقاید مردم 1399/4/17 - Get XML Data ۲۷ بار
۱۶ میزان خودکارآمدی پژوهشی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان براساس مقیاس خودکارآمدی پژوهشی 1399/4/17 - Get XML Data ۱۳ بار
۱۷ بررسی میزان آگاهی، نگرش و رفتار دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز درباره ‌بازیافت مواد زائد جامد در سال ۱۳۹۱‌ 1399/4/17 - Get XML Data ۱۶ بار
۱۸ عوامل مؤثر بر سکوت سازمانی کارکنان (مورد مطالعه: بیمارستان حضرت زهرا (س) اصفهان) 1399/4/17 - Get XML Data ۱۹ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه