فهرست مقالات


تحقیقات نظام سلامت، 1395، جلد ۱۲، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی میزان آگاهی دانش‌آموزان دختر دبیرستانی شهر آشخانه در زمینه ایدز در سال ۱۳۹۱: کاربردی از مدل اعتقاد بهداشتی 1399/4/17 - Get XML Data ۲۰ بار
۲ پیش‌بینی سطح سلامت روان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر اساس متغیرهای جمعیت ‌شناختی 1399/4/17 - Get XML Data ۱۷ بار
۳ بررسی حذف فلوراید از آب آشامیدنی با بوکسیت معدن مندون: مطالعه موردی آب منطقه کوهبنان 1399/4/17 - Get XML Data ۱۹ بار
۴ ارتباط اعتیاد به اینترنت با خودکارامدی اجتماعی، سبک‌های هویت و تفاوت‌های جنسیتی در دانشجویان 1399/4/17 - Get XML Data ۲۲ بار
۵ بررسی میزان تحقق استانداردهای محیط ایمن در بیمارستان‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1399/4/17 - Get XML Data ۲۰ بار
۶ وضعیت استفاده از طب مکمل در خانم‌های باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهر اصفهان در سال ۱۳۹۲ 1399/4/17 - Get XML Data ۲۵ بار
۷ بررسی شیوع افسردگی و تعیین همبسته‌های آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1399/4/17 - Get XML Data ۲۰ بار
۸ بررسی راندمان جاذب مگنتیک اکسید آهن در حذف رنگ نساجی Navy Blue CE-RN از محلول‌های آبی 1399/4/17 - Get XML Data ۲۷ بار
۹ وضعیت فعالیت فیزیکی کارکنان اداره‌های شهر همدان: کاربردی از سازه مراحل تغییر 1399/4/17 - Get XML Data ۲۱ بار
۱۰ بررسی غلظت بنزوات سدیم در دوغ‌های توزیع شده در سطح عرضه شهر اصفهان 1399/4/17 - Get XML Data ۱۶ بار
۱۱ عوامل مؤثر بر گرایش به مصرف فست‌فودها (غذاهای آماده) در نوجوانان 1399/4/17 - Get XML Data ۱۸ بار
۱۲ بررسی سرولوژیک شیوع عفونت‌های HIV و هپاتیت B در معتادان وابسته به مواد مخدر و ارتباط آن با برخی عوامل خطر رفتاری 1399/4/17 - Get XML Data ۱۶ بار
۱۳ تعیین غلظت مؤثر ۵۰ درصد بازدارنده رشد (EC۵۰) فلزات سنگین بر باکتری‌های موجود در رآکتور منقطع متوالی 1399/4/17 - Get XML Data ۲۰ بار
۱۴ ارزیابی کیفیت میکروبی منابع آبی مختلف با استفاده از روش سنجش آنزیمی در مقایسه با روش متداول تخمیر چند لوله‌ای 1399/4/17 - Get XML Data ۱۸ بار
۱۵ تأثیر آموزش مبتنی بر الگوی فرانظری بر ارتقای فعالیت جسمانی کارمندان جزیره ابوموسی 1399/4/17 - Get XML Data ۲۷ بار
۱۶ بررسی و تعیین شاخص‌های پرتو فرابنفش و ذرات معلق (۱۰PM، ۵/۲PM و ۱PM) در استان زنجان 1399/4/17 - Get XML Data ۱۹ بار
۱۷ بررسی نقش ورزش و فعالیت‌های بدنی بر میزان مشارکت پرستاران در تصمیم‌گیری بالینی: مطالعه موردی در بیمارستان الزهرای (س) اصفهان 1399/4/17 - Get XML Data ۱۷ بار
۱۸ شیوع اختلالات رفتاری در کودکان ایران 1399/4/17 - Get XML Data ۲۰ بار
۱۹ ارزیابی آگاهی، نگرش و عملکرد زنان باردار شهر زاهدان در زمینه عفونت‌های ادراری بر مبنای ساختارهای مدل اعتقاد بهداشتی 1399/4/17 - Get XML Data ۱۵ بار
۲۰ امکان‌سنجی استفاده از لوله امپدانس با دو میکروفن و اندازه‌گیری ضریب جذب صوتی برخی از مواد جاذب ایرانی به روش تابع انتقال 1399/4/17 - Get XML Data ۲۶ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه