فهرست مقالات


تحقیقات نظام سلامت، 1398، جلد ۱۵، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ اثر کاربرد کود گاوی و خاک‌اره بر کاهش پتانسیل خطرپذیری سرب ناشی از مصرف جعفری 1399/4/17 - Get XML Data ۱۲ بار
۲ تحلیل ریسک ایمنی ساخت‌ و ساز در واحد توربین ‌هال یک نیروگاه برق بر اساس تکنیک پاپیونی 1399/4/17 - Get XML Data ۱۴ بار
۳ تاثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتار خود مراقبتی سالمندان مبتلا به پر فشاری خون مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت، شهر داران، ۱۳۹۷-۱۳۹۶ 1399/4/17 - Get XML Data ۲۳ بار
۴ اثربخشی برنامه هنردرمانی بر رشد مهارت‌های ارتباطی دختران نوجوان آهسته‌گام 1399/4/17 - Get XML Data ۱۲ بار
۵ ارتباط وضعیت تحصیلی با سلامت روان، حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال۱۳۹۶ 1399/4/17 - Get XML Data ۱۴ بار
۶ طراحی و ساخت تابلوی کلاسی هوشمند با قابلیت تنظیم ارتفاع خودکار و ارزیابی تأثیر آن بر وضعیت بدنی کاربران 1399/4/17 - Get XML Data ۱۱ بار
۷ بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر کیفیت زندگی و سلامت عمومی بهورزان 1399/4/17 - Get XML Data ۱۲ بار
۸ تعیین آلودگی آفلاتوکسین در روغن‌های کنجد تولیدی با پرس سرد در شهر اصفهان با روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا 1399/4/17 - Get XML Data ۱۰ بار
۹ بررسی اثر بازی‌‌درمانی بر تأخیر رشد حرکتی کودکان زودرس شهرستان آمل 1399/4/17 - Get XML Data ۱۱ بار
۱۰ بررسی کیفیت آب شرب و غلظت باقیمانده سموم آفتکش کلروپیریفوس و پاراتیون در آبهای زیرزمینی شهرستان دزفول در سال ۵۹ 1399/4/17 - Get XML Data ۱۳ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه