فهرست مقالات


مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، 1392، جلد ۱۲، شماره ۲۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ اهمیت و نقش اخلاق در ورزش و المپیک 1399/4/11 - Get XML Data ۹ بار
۲ بررسی دستاوردهای برنامه خصوصی سازی در دارایی‌های ورزشی واگذار شده سازمان تربیت بدنی 1399/4/11 - Get XML Data ۱۳ بار
۳ ارتباط فرهنگ سازمانی، مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان 1399/4/11 - Get XML Data ۱۸ بار
۴ تبیین ابعاد موثر در تعهد ورزشی ورزشکاران خاص 1399/4/11 - Get XML Data ۱۰ بار
۵ تأثیر یک دوره ورزش درمانی در آب برکیفیت سبک زندگی زنان مبتلا به استئوآرتریت زانو 1399/4/11 - Get XML Data ۱۹ بار
۶ بررسی ابعاد سرمایه اجتماعی جوانان عضو شبکه های اجتماعی مجازی 1399/4/11 - Get XML Data ۱۶ بار
۷ الگوهای تفسیر قواعد فرهنگی: ارزیابی هنجارهای رسمی و غیررسمی پوشش جوانان 1399/4/11 - Get XML Data ۱۲ بار
۸ جهت گیری ارزشی و سلامت اجتماعی جوانان 1399/4/11 - Get XML Data ۱۷ بار
۹ بررسی میزان مهارت مدیریت زمان در بین نوجوانان و جوانان تهرانی 1399/4/11 - Get XML Data ۲۱ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه