فهرست مقالات


مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، 1393، جلد ۱۳، شماره ۲۶
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ تدوین مدل ارتباطی سرمایه‌ اجتماعی و هوش سازمانی در وزارت ورزش و جوانان ایران 1399/4/11 - Get XML Data ۴ بار
۲ طراحی الگوی شایستگی های محوری برای انتصاب مدیران میانی وزارت ورزش و جوانان 1399/4/11 - Get XML Data ۵ بار
۳ ارتباط عوامل سازمانی با استقرار مدیریت دانش در سازمان های ورزشی منتخب کشور ایران 1399/4/11 - Get XML Data ۷ بار
۴ سنجش نگرش مدیران ورزشی و غیر ورزشی در پیش بینی افزایش وفاق اجتماعی با محوریت ورزش قهرمانی 1399/4/11 - Get XML Data ۱۶ بار
۵ تاثیر ۶ هفته تمرین پیشرونده هوازی برعملکرد ریوی ورابطه آن با BMI در دانشجویان غیر فعال پسر 1399/4/11 - Get XML Data ۷ بار
۶ مطالعۀ رابطۀ بین شادی و سرمایه اجتماعی در بین جوانان 1399/4/11 - Get XML Data ۶ بار
۷ بررسی مهاجرت نخبگان علمی در ایران 1399/4/11 - Get XML Data ۵ بار
۸ سبک‌های دلبستگی، تنظیم هیجان و ملاک‌های انتخاب همسر در دانشجویان مجرد دانشگاه خوارزمی 1399/4/11 - Get XML Data ۵ بار
۹ عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش دانشجویان به رفتارهای پرخطر و آسیب های اجتماعی(با رویکرد مقایسه ای بین خوابگاه های خودگردان و دولتی) 1399/4/11 - Get XML Data ۱۴ بار
۱۰ بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت سیاسی (مطالعه موردی: جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال استان بوشهر ) 1399/4/11 - Get XML Data ۱۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه