فهرست مقالات


مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، 1394، جلد ۱۴، شماره ۲۷
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ فراتحلیل جامع رابطه هوش هیجانی و رضایت زناشویی زوجین جوان ایرانی 1399/4/11 - Get XML Data ۱۸ بار
۲ تأثیر دو گانه رسانه ها بر نگرش جوانان به آسیب های اجتماعی در استان بوشهر 1399/4/11 - Get XML Data ۱۹ بار
۳ گرایش به‌کالاهای داخلی و خارجی در‌‌جوانان یزدی و پیش‌بین های آن 1399/4/11 - Get XML Data ۲۰ بار
۴ تبیین جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر نگرش جوانان به شهروندی‌گفتگویی 1399/4/11 - Get XML Data ۲۳ بار
۵ تاثیر سیاست فرهنگی بر نابهنجاری های فرهنگی– اجتماعی تماشاگران در مجموعه های ورزشی شهر تهران 1399/4/11 - Get XML Data ۱۷ بار
۶ مرور سیستماتیک تحقیقات انجام شده در زمینه طلاق 1399/4/11 - Get XML Data ۱۵ بار
۷ نقش هویت های تیمی، منطقه ای و مذهبی در رشد هویت ملی هواداران تیم های ملی ایران 1399/4/11 - Get XML Data ۱۷ بار
۸ شناسایی عوامل موثر بر گسترش برند باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال 1399/4/11 - Get XML Data ۱۹ بار
۹ شناسایی چالش های ورزش قهرمانی ایران در رشته‌های پر مدال المپیکی 1399/4/11 - Get XML Data ۲۰ بار
۱۰ تعیین رابطه بین مدیریت مربی گرا و عملکرد کارکنان وزارت ورزش و جوانان 1399/4/11 - Get XML Data ۱۲ بار
۱۱ راهبردها و پیامدهای مدیریت ارتباط دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی و بخش اجرایی صنعت ورزش 1399/4/11 - Get XML Data ۱۹ بار
۱۲ ارتباط بین توانمندسازی روانشناختی با رضایت شغلی و کیفیت خدمات داخلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان‌های خراسان شمالی و خراسان رضوی 1399/4/11 - Get XML Data ۲۱ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه