فهرست مقالات


مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، 1397، جلد ۱۷، شماره ۴۰
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ راهبرد ها و برنامه های توسعه ورزش همگانی ایران (این مقاله از طرح پژوهشی صندوق حمایت از پژوهشگران نهاد ریاست جمهوری استخراج شده است) 1399/4/11 - Get XML Data ۱۲ بار
۲ تعیین انگیزه‌ها و عوامل انگیزاننده جهت مشارکت سالمندان در فعالیت بدنی بین زنان و مردان ایرانی 1399/4/11 - Get XML Data ۱۰ بار
۳ بررسی عوامل موثر بر موفقیت و افول رشته‌های ورزشی مستعد استان گلستان در یک دهه اخیر 1399/4/11 - Get XML Data ۱۰ بار
۴ تاملی بر نقش و عملکرد دادگاه فوری دیوان حکمیت ورزش و اقدامات آن در خلال بازی های المپیک ۲۰۱۶ 1399/4/11 - Get XML Data ۱۲ بار
۵ مرور سیستماتیک مطالعات اعتیاد به کار 1399/4/11 - Get XML Data ۸ بار
۶ بررسی ارتباط بین حمایت های اجتماعی و خودتنظیمی با فعالیت بدنی اوقات فراغت کارگران ایران 1399/4/11 - Get XML Data ۱۲ بار
۷ تدوین مدل ارتباطی سرمایه‌ روانشناختی و اشتیاق شغلی با میانجی گری خودکارآمدی شغلی در بین کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل 1399/4/11 - Get XML Data ۱۰ بار
۸ بررسی رابطه عوامل درون سازمانی با رفتار سیاسی براساس نقش تعدیل‌کنندگی مهارت سیاسی و اراده سیاسی در صنعت ورزش 1399/4/11 - Get XML Data ۱۱ بار
۹ بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر حکمرانی خوب (مورد مطالعه: دانشجویان جوان دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات تهران) 1399/4/11 - Get XML Data ۸ بار
۱۰ تحلیلی بر جایگاه حق اشتغال جوانان در قانون اساسی و اسناد فرادستی توسعه ملی 1399/4/11 - Get XML Data ۱۰ بار
۱۱ نگرش دختران جوان پیرامون فرهنگ خواستگاری به شیوه سنتی و جدید (مورد مطالعه: دانشجویان دانشکده رفاه در سال ۹۶-۱۳۹۵) 1399/4/11 - Get XML Data ۸ بار
۱۲ تبیین جامعه‌شناختی مشارکت فرهنگی و عوامل اجتماعی مرتبط با آن (مورد مطالعه: جوانان شهر خلخال) 1399/4/11 - Get XML Data ۷ بار
۱۳ بررسی رابطه رسانه‌های دیداری خارجی و ارزش‌های نوجوانان و جوانان شهر شیراز 1399/4/11 - Get XML Data ۸ بار
۱۴ بررسی تطبیقی انطباق با زندگی شهری در بین جوانان و سالمندان شهر تهران 1399/4/11 - Get XML Data ۷ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه