فهرست مقالات


مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، 1397، جلد ۱۷، شماره ۴۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ مطالعه و بررسی جامعه شناختی رابطه کیفیت زندگی زناشویی با عوامل جمعیت شناختی (مورد مطالعه: زنان ۱۸ تا ۲۹ ساله شهر کرج) 1399/4/11 - Get XML Data ۱۵ بار
۲ راهبرد سیاستگذاری اشتغال جوانان در ایران 1399/4/11 - Get XML Data ۱۷ بار
۳ عوامل موثر بر عدم تمایل به ازدواج در بین کارکنان مجرد ادارات شهرستان همدان 1399/4/11 - Get XML Data ۱۵ بار
۴ بررسی عوامل فرهنگی- اجتماعی موثر بر ساماندهی ازدواج جوانان (مطالعه موردی: دانشجویان گروه علوم انسانی دانشگاه علوم تحقیقات تهران در سال ۱۳۹۵) 1399/4/11 - Get XML Data ۱۵ بار
۵ مطالعه کیفی پیامدهای استفاده از شبکه های اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه هرمزگان 1399/4/11 - Get XML Data ۱۵ بار
۶ بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر آمادگی سازمان برای پیاده‌سازی مدیریت دانش در وزارت ورزش و جوانان 1399/4/11 - Get XML Data ۱۹ بار
۷ طراحی الگوی دیپلماسی فوتبال ایران براساس نظریه زمینه‌ای 1399/4/11 - Get XML Data ۹ بار
۸ تدوین مدل عوامل موثر بر سکوت سازمانی با استفاده از رویکرد ترکیبی Fuzzy AHP و ARAS 1399/4/11 - Get XML Data ۱۶ بار
۹ رابطه استراتژی های وزارت ورزش و جوانان با انتخاب سبک رهبری مناسب در ورزش قهرمانی 1399/4/11 - Get XML Data ۱۳ بار
۱۰ پیش‌بینی تعهد ورزشی دانشجویان تربیت بدنی بر اساس عوامل محیطی 1399/4/11 - Get XML Data ۱۷ بار
۱۱ تحلیل سطح رضایت و وفاداری استفاده کنندگان ازمحصولات و خدمات باشگاه های طراز اول تهران بر اساس مدل ECSI 1399/4/11 - Get XML Data ۱۳ بار
۱۲ طراحی مدل مدیریت پیامدهای بدبینی نسبت به تغییرات سازمان (مطالعه موردی: وزارت ورزش و جوانان) 1399/4/11 - Get XML Data ۱۴ بار
۱۳ تعیین فاکتورهای فرایند استعدادیابی: یک مطالعه اکتشافی در ورزشکاران رزمی 1399/4/11 - Get XML Data ۱۴ بار
۱۴ شناسایی وضعیت موجود و موانع توسعه ورزش همگانی در کشور 1399/4/11 - Get XML Data ۱۸ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه