فهرست مقالات


مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، 1397، جلد ۱۷، شماره ۴۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ شناسایی ابعاد و رویکردهای توسعه فرهنگی ورزش و عوامل موثر بر آن 1399/4/11 - Get XML Data ۱۸ بار
۲ راه کارهای موثر بر مشارکت سازمان های مردم نهاد در بخش ورزش برای همه با توجه به خط مشی سلامت محوری دولت 1399/4/11 - Get XML Data ۱۶ بار
۳ تدوین مدل عملکرد شغلی براساس فضیلت سازمانی در بین کارکنان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران 1399/4/11 - Get XML Data ۱۷ بار
۴ شناسایی چالش‌های سیاستگذاری در تبلیغات صحه‌گذاری چهره‌های ورزشی در ایران 1399/4/11 - Get XML Data ۱۲ بار
۵ شناسایی عوامل موثر بر توسعه قابلیت بازاریابی الکترونیکی ورزش حرفه‌ای ایران 1399/4/11 - Get XML Data ۵ بار
۶ رابطه هوش هیجانی و تصمیم گیری اخلاقی مربیان پایه فوتبال تهران 1399/4/11 - Get XML Data ۱۶ بار
۷ ارتباط هوش هیجانی و سلامت روانی با سازگاری اجتماعی دانشجویان ورزشکار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه 1399/4/11 - Get XML Data ۱۲ بار
۸ تبیین جامعه شناختی نهادینه کردن ورزش همگانی(مورد مطالعه: شهر تهران) 1399/4/11 - Get XML Data ۱۰ بار
۹ مطالعه جامعه شناختی تاثیر دینداری بر سرمایه اجتماعی جوانان (مورد مطالعه: دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان لارستان سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶) 1399/4/11 - Get XML Data ۱۳ بار
۱۰ عوامل مؤثر بر اثربخشی سازمان های مردم نهاد جوانان استان فارس 1399/4/11 - Get XML Data ۱۳ بار
۱۱ شناسایی عوامل ازدواج موفق: یک پژوهش کیفی ، مطالعه نظریه داده بنیاد 1399/4/11 - Get XML Data ۱۰ بار
۱۲ عوامل اجتماعی مؤثر بر امید به آینده دانشجویان دانشگاه تهران (ورودی سال ۱۳۹۳) 1399/4/11 - Get XML Data ۸ بار
۱۳ تأثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر حجاب و عفاف، هویت دینی و فردی، تعامل با خانواده و افسردگی و انزوا در بین جوانان 1399/4/11 - Get XML Data ۱۴ بار
۱۴ مطالعه رابطه بین مزاحمت‌های خیابانی با اعتماد و سلامت اجتماعی (مورد مطالعه: دختران و زنان جوان شهر تبریز) 1399/4/11 - Get XML Data ۱۵ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه