فهرست مقالات


سیاست های مالی و اقتصادی، 1399، جلد ۷، شماره ۲۸
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی قدرت نهادهای قانونی بر فرار سرمایه و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی 1399/4/11 - Get XML Data ۸ بار
۲ بررسی نقش سیاست های اقتصادی بر بکارگیری انرژی های نو در نیروگاه های ایران (مطالعه موردی: سیاست های یارانه ای، قیمت گذاری و هزینه ای) 1399/4/11 - Get XML Data ۹ بار
۳ بررسی سیاست‌های کاهش فقر بر اساس اسناد فرادستی با رویکرد آینده نگاری منطقه ای، مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان، ایران 1399/4/11 - Get XML Data ۸ بار
۴ تحلیل فقهی «ترکیب سلف موازی و حواله» در «اوراق سلف موازی استاندارد» 1399/4/11 - Get XML Data ۱۲ بار
۵ بررسی عملکرد توزیع بودجه بین استانهای مختلف ایران بر اساس ظرفیت و نیاز انها طی سالهای اول و آخر دولت دهم و یازدهم 1399/4/11 - Get XML Data ۱۰ بار
۶ مقررات و استانداردهای داخلی و بین‌المللی افشا ریسک در بانک‌ها 1399/4/11 - Get XML Data ۶ بار
۷ تحلیل تطبیقی تحولات نظری و تجربی توسعه صنعتی در جهان به منظور تعیین ویژگی های توسعه صنعتی مطلوب 1399/4/11 - Get XML Data ۸ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه