فهرست مقالات


بررسی مسایل اجتماعی ایران، 1399، جلد ۱۰، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ خوابگاه دانشجویی و آسیب‌های اجتماعی دختران (مورد مطالعه: خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه‌های دولتی) 1399/3/1 - Get XML Data ۱۹ بار
۲ جامعۀ اطلاعاتی و جرائم نوظهور: تلاشی جامعه‌شناختی در تبیین قربانیان تعرض سایبری در شهر تهران 1399/3/1 - Get XML Data ۲۹ بار
۳ زمینه‌ها و فرایندهای شکل‌گیری زیست غیررسمی زباله‌گردی: مطالعۀ موردی کارگران افغانستانی در تهران 1399/3/1 - Get XML Data ۲۳ بار
۴ مسئلۀ اجتماعی مهاجرت از افغانستان: تمایلات و عوامل پشتیبان 1399/3/1 - Get XML Data ۲۷ بار
۵ بررسی میزان تمایل به مهاجرت جوانان از استان خوزستان: مسائل متعاقب و عوامل زمینه‌ساز 1399/3/1 - Get XML Data ۲۲ بار
۶ بررسی احساس منزلت اجتماعی سالمندان: مقایسۀ سالمندان مقیم در مراکز نگهداری شهر مشهد با سالمندان غیرمقیم 1399/3/1 - Get XML Data ۲۶ بار
۷ فهم مسئلۀ ازدواج در دوران کودکی از نگاه کودک-زنانِ ازدواج‌کردۀ خراسانی 1399/3/1 - Get XML Data ۱۵ بار
۸ موانع بازپیوند اجتماعی کولی‌های محلۀ هرندی تهران 1399/3/1 - Get XML Data ۲۶ بار
۹ مسمومیت دارویی عمدی به‌مثابه خودکشی: زمینه‌ها و پیامدهای اجتماعی 1399/3/1 - Get XML Data ۲۵ بار
۱۰ مطالعۀ جامعه‌شناختی ادراک از فساد اداری و عوامل اجتماعی مرتبط با آن در جوامع با فرهنگ خاص‌گرایی (مورد مطالعه شهر خرم‌آباد) 1399/3/1 - Get XML Data ۳۷ بار
۱۱ شاخص‌سازی و رتبه‌بندی عملکرد جمعیّتی شهرهای جدید در ایران با تأکید بر عوامل اجتماعی و اقتصادی 1399/3/1 - Get XML Data ۲۶ بار
۱۲ فرایند مصرفی‌شدن آب شهری در تهران (ارائۀ نظریۀ داده‌بنیاد) 1399/3/1 - Get XML Data ۲۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه