فهرست مقالات


International Journal of Engineering، 1378، جلد ۱۲، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ a New Resonant Converter Circuit for Reluctance 1399/3/1 - Get XML Data ۳۴ بار
۲ Mechanism of Bainite Transformation in Fe-Cr-Mo-V-Ti-C Steel 1399/3/1 - Get XML Data ۳۰ بار
۳ Mean Velocity and Static Pressure in a Sharp-edge Circular Nozzle Jet 1399/3/1 - Get XML Data ۲۳ بار
۴ Assessing of Fabric Appearance Changes Using Image Processing Techniques 1399/3/1 - Get XML Data ۳۵ بار
۵ the Benefication Studies of Garnet Deposits From Kohe-E-Garbi Area of Iran (TECHNICAL NOTE) 1399/3/1 - Get XML Data ۱۹ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه