فهرست مقالات


International Journal of Engineering، 1379، جلد ۱۳، شماره ۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ A Numerical Method for the Determination of an Effective Modules for Coated Glass Fibers Used in Phenolic Composites 1399/3/1 - Get XML Data ۲۴ بار
۲ Maximum Load and Minimum Volume Structural Optimization 1399/3/1 - Get XML Data ۲۱ بار
۳ Economic Analysis of Implementing Respirator Program or Ventilation System in a Manufacturing Environment 1399/3/1 - Get XML Data ۲۳ بار
۴ Direct Numerical Simulation of the Wake Flow Behind a Cylinder Using Random Vortex Method in Medium to High Reynolds Numbers 1399/3/1 - Get XML Data ۱۹ بار
۵ Dual Fuelling of a Direct Injection Automotive Diesel Engine by Diesel and Compressed Natural Gas 1399/3/1 - Get XML Data ۲۴ بار
۶ A Laboratory Study of Removing Arsenic from a Synthetic Copper Concentrate 1399/3/1 - Get XML Data ۲۴ بار
۷ Bioconversion and Enzymatic Activities of Neurospora Sitophila Grown Under Solid State and Submerged Fermentation on Sago Hamps (RESEARCH NOTE) 1399/3/1 - Get XML Data ۳۱ بار
۸ A New Iterative Fuzzy-Based Method for Image Enhancement (RESEARCH NOTE) 1399/3/1 - Get XML Data ۲۳ بار
۹ Electrophoretic Formation of Zinc Oxide Based Ntc Rsistors (RESEARCH NOTE) 1399/3/1 - Get XML Data ۳۲ بار
۱۰ Static Pressure Distribution in an Excited Jet: Some Observations (RESEARCH NOTE) 1399/3/1 - Get XML Data ۲۱ بار
۱۱ Signal Optimization During Radio Links Between a Transmitter and a Receiver Located in Adjacent Material Media with Differing Optical Densities (TECHNICAL NOTE) 1399/3/1 - Get XML Data ۲۲ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه