فهرست مقالات


International Journal of Engineering، 1382، جلد ۱۶، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ The Effect of Sulfate Concentration on COD Removal and Sludge Granulation in UASB Reactors 1399/3/1 - Get XML Data ۲۳ بار
۲ Coupled Anaerobic Baffled Reactor (ABR)/Activated Sludge Treatment of Synthetic Wastewater with High Concentration of Sulfate and COD 1399/3/1 - Get XML Data ۲۳ بار
۳ Finite Element Prediction of the Behavior of Profiled Steel Sheet Dry Board Folded Plate Structures an Improved Model (RESEARCH NOTE) 1399/3/1 - Get XML Data ۲۵ بار
۴ Thickness Dependence of Sensitivity in Thin Film Tin Oxide Gas Sensors Deposited by Vapor Pyrolysis 1399/3/1 - Get XML Data ۲۵ بار
۵ A Fast Method for Calculation of Transformers Leakage Reactance Using Energy Technique 1399/3/1 - Get XML Data ۲۱ بار
۶ Quality Improvement Through Multiple Response Optimization (TECHNICAL NOTE) 1399/3/1 - Get XML Data ۲۹ بار
۷ A Continuous Plane Model to Machine Layout Problems Considering Pick-Up and Drop-Off Points: An Evolutionary Algorithm 1399/3/1 - Get XML Data ۲۳ بار
۸ Hot Corrosion Behavior of Magnesite – Chromite Refractories Used in Reverberatory Furnaces at Sarcheshmeh Copper Complex 1399/3/1 - Get XML Data ۲۵ بار
۹ A 2-D Numerical Investigation on the Modal Characteristics of Rotating-Stall with a Variable-Cascade- Length Approach in an Axial Compressor 1399/3/1 - Get XML Data ۲۳ بار
۱۰ The Perturbation Flow Field Associated With Passage of Turbulent Spot (RESEARCH NOTE) 1399/3/1 - Get XML Data ۲۳ بار
۱۱ Comparative Cyanide and Thiourea Extraction of Gold Based on Characterization Studies (TECHNICAL NOTE) 1399/3/1 - Get XML Data ۲۷ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه