فهرست مقالات


International Journal of Engineering، 1386، جلد ۲۰، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ Seismic Response of 4-Legged Self-Supporting Telecommunication Towers 1399/3/1 - Get XML Data ۲۹ بار
۲ Design and Implementation of a Software System for Detecting Orthographical or Morphological Errors in Persian Words 1399/3/1 - Get XML Data ۲۲ بار
۳ Leaching Recovery of Zinc, Cobalt and Manganese from Zinc Purification Residue 1399/3/1 - Get XML Data ۲۰ بار
۴ Heavy Metal Removal from Water and Wastewater Using Raw and Modified Diatomite (TECHNICAL NOTE) 1399/3/1 - Get XML Data ۱۷ بار
۵ Acid Hydrolysis of Pretreated Palm Oil Lignocellulosic Wastes 1399/3/1 - Get XML Data ۲۰ بار
۶ The Effects of Gating Systems on the Soundness of Lost Foam Casting (LFC) Process of Al-Si Alloy (A.413.0) 1399/3/1 - Get XML Data ۲۰ بار
۷ Presenting a Modified SPH Algorithm for Numerical Studies of Fluid-Structure Interaction Problems 1399/3/1 - Get XML Data ۲۹ بار
۸ Numerical Simulation of Non-Uniform Gas Diffusion Layer Porosity Effect on Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell Performance 1399/3/1 - Get XML Data ۲۴ بار
۹ Research and Assessment of Applying Dimethyl Ether “DME” Extracted from Natural Gas “Ng”, on Diesel Engine as a Clean Fuel (TECHNICAL NOTE) 1399/3/1 - Get XML Data ۲۷ بار
۱۰ Study on the Damaging of Dyed Cotton Fibers with Direct Dye in Spinning Processes and its Effect on the Properties of Cotton Mélange Yarn 1399/3/1 - Get XML Data ۲۹ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه